Μία σειρά από έργα ψηφιακής αναβάθμισης των λειτουργιών της αναμένεται να υλοποιήσει μέσα στο 2020 η Εγνατία Οδός, όπως αναφέρει στο NetFAX ο Θανάσης Ιατρόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Σύγκλισης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Εγνατίας Οδού.

Η εταιρεία θα στηρίξει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό σε έξι πυλώνες που περιλαμβάνουν:
•  Αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας των υπολογιστών του προσωπικού, του εταιρικού web site καθώς και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών που εξυπηρετούν τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας οδού, με αξιοποίηση των καλωδίων οπτικών ινών που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του κυρίου οδικού άξονα και των κάθετων αξόνων.

•  Έργα διαλειτουργικότητας με τους άλλους αυτοκινητοδρόμους, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας,  κάνοντας χρήση ενός πομποδέκτη.

•  Έργα βελτίωσης της εφεδρείας συστημάτων.

•  Αναβάθμιση των εφαρμογών GIS (Γεωπύλη),

•  Αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

•  Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα τυποποίησης των μεταβλητών μηνυμάτων, την εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας οχημάτων, την ανάπτυξη εφαρμογών και διαδικασιών για την βελτίωση του επιπέδου ανθεκτικότητας και ασφάλειας στις γέφυρες της Εγνατίας οδού.

Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες – αναδόχους
Η εταιρεία προχώρησε, πρόσφατα, σε αναδιοργάνωση με σκοπό τον περιορισμό των εσωτερικών της πόρων, αναθέτοντας μέρος των λειτουργιών της σε εξωτερικούς συνεργάτες ή αναδόχους. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται  να αναθέσει λειτουργίες, που αφορούν σε θέματα διαχείρισης συστημάτων, ανάπτυξης εφαρμογών αλλά και πιο ειδικές λειτουργίες (π.χ. σε θέματα ελέγχου της ασφάλειας συστημάτων), σε εξωτερικούς αναδόχους.

«Γίνεται αντιληπτό ότι οι προκλήσεις του Internet of Τhings, της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Industry 4.0 οδηγούν τις διευθύνσεις πληροφορικής των επιχειρήσεων να αναλάβουν περισσότερο συντονιστικούς ρόλους αναπτύσσοντας διαδικασίες και πρότυπα που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν εξωτερικές υπηρεσίες και λύσεις που δεν είναι εύκολο πλέον να τις αναπτύξουν εσωτερικά», σημειώνει ο Θανάσης Ιατρόπουλος.