Για μία ακόμη χρονιά, το 2017 θα βρει την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με θετικό πρόσημο ανάπτυξης, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, βάσει της τελευταίας αναφοράς του ΕΙΤΟ.

Αυτό οφείλεται στις δραστικές αλλαγές που φέρνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, ήτοι την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών. Το αποτέλεσμα είναι εταιρείες, οργανισμοί και κυβερνήσεις να πραγματοποιούν αυξημένες επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί στην ενίσχυση της βιομηχανίας ΤΠΕ.

Κάτι που συνέβη το 2016 και συμβαίνει και το 2017.  Το 2016 η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ διευρύνθηκε 3,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και διαμορφώθηκε σε €3,084 τρις. Ο κλάδος θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και το 2017, καταγράφοντας αύξηση 3,3%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα €3,187 τρις. Τόσο ο τομέας Πληροφορικής, όσο και ο τομέας Τηλεπικοινωνιών, που συνιστούν τους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύθηκαν το 2016, με το πρόσημο να αναμένεται θετικό και για το 2017.

Η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά ΤΠΕ αποτυπώνεται, πλέον, στην πορεία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα αποτελέσουν τον κανόνα στις επιμέρους γεωγραφικές αγορές του πλανήτη και το 2017, όπως άλλωστε και το 2016, με λίγες εξαιρέσεις. Ανάμεσα σε αυτές και Ελλάδα με οριακή πτώση 1%.