Το 2019, η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να διευρυνθεί 3,2% έναντι του 2018, οπότε πέτυχε ανάπτυξη 4,1%.

Σε απόλυτα μεγέθη, αυτές οι επιδόσεις μεταφράζονται σε αξία αγοράς 3,364 τρισ. ευρώ για το 2019, ενώ τη χρονιά που πέρασε το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 3,261 τρισ. ευρώ. Η αναπτυξιακή τροχιά, που διαγράφει η βιομηχανία ΤΠΕ, δείχνει πώς κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κινείται πλέον σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς έχει πλέον εμπεδωθεί ότι η ικανότητα της ψηφιακής οικονομίας έχει τη δυνατότητα να παράγει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Από την άλλη, εικόνα στασιμότητας δίνει η ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ, η οποία το 2018 ήταν σχεδόν σταθερή με οριακή μόνο μείωση, ενώ και το 2019 αναμένεται να καταγράψει οριακή υποχώρηση, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ βάσει της τελευταίας αναφοράς του ΕΙΤΟ. Ποσοστιαία, η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά μόλις 0,1% το 2018, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε 5,515 δις. ευρώ, ενώ το 2019 θα μειωθεί -και πάλι οριακά- κατά 0,4% για να βρεθεί στα επίπεδα των 5,493 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου διαφέρει, με την Πληροφορική να ενισχύεται 2,5% το 2018 και να εμφανίζει οριακή άνοδο 0,9% το τρέχον έτος. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς της εγχώριας βιομηχανίας Πληροφορικής διαμορφώθηκε σε 1,778 δισ. ευρώ το 2018, ενώ για φέτος η πρόβλεψη είναι για 1,761 δισ. ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη χρήση του 2018 η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία υποχώρησε πέρσι κατά 1,3% και κινήθηκε στα επίπεδα των 3,737 δισ. ευρώ, ενώ και το 2019 η τελική γραμμή θα είναι αρνητική κατά 0,1% με αξία αγοράς 3,732 δισ. ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζει αυτήν την εικόνα της στασιμότητας από το 2007, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή.Η επίδοση του 2019, συνιστούν βελτίωση έναντι των προηγούμενων πτωτικών ετών, καθώς, για παράδειγμα, το 2016 η μείωση ήταν της τάξης του 2,8%.