Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως (eLearning) στο αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθ. Γεώργιος Δουκίδης. Ο επόμενος κύκλος ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου 2019 και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2019. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών, αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες και εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για τη πραγματική εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας των online καταναλωτών, πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν (mobile business). Επίσης αναλύονται βέλτιστες πρακτικές από επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα διεθνώς και στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.