Στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής– Return Case Management System (RECAMAS)», στο πλαίσιο της δράσης «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών», προχώρησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει την επέκταση της επιχειρησιακής εφαρμογής «Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών» (ΧΚΑ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μοντέλου RECAMAS, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή κρίσιμες για τη διαχείριση της πληροφορίας των παράνομων μεταναστών λειτουργίες, όπως η διαδικασία της κράτησής τους σε χώρους διαμονής της Ελληνικής Αστυνομίας, η διαδικασία της ταυτοποίησης – επιστροφής σε τρίτες χώρες, η όποια απαραίτητη τροποποίηση των ήδη υφισταμένων λειτουργιών καταχώρησης – δακτυλοσκόπησης, η αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής δομής της εφαρμογής με υπηρεσιο-κεντρική προσέγγιση καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον χρήστη.

Επίσης, περιλαμβάνει ενίσχυση και επέκταση της υποδομής για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών, που δημιουργούνται με την προσθήκη στην ΧΚΑ των νέων λειτουργικών ενοτήτων. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του θα αναβαθμιστεί το Σύστημα Διασύνδεσης (ΣΔ) (άδειες και υλικοτεχνικός εξοπλισμός), για την κάλυψη 1.000 επιπλέον ημερήσιων αναζητήσεων – καταχωρήσεων δακτυλοσκοπικών δεδομένων ενώ η επέκταση αφορά στη δυνατότητα αναζητήσεων και στην βάση δεδομένων των λανθανόντων αποτυπωμάτων. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης θα είναι για τρία έτη μετά την παραλαβή του έργου. Το έργο θα βελτιώσει και αναβαθμίσει την εμπειρία υπηρεσιών όπως η Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης, η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης.