Στις εταιρείες Cosmos Business  Systems, Printerland και Space  Hellas κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα τμήματα Β’, Γ΄ και Δ’ αντίστοιχα της προμήθειας «εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής  Αστυνομίας για το έτος 2020». Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Β’, που αφορά περιφερειακό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες LED, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα) κατακυρώθηκε στην Cosmos Business Systems έναντι 1,19 εκατ. ευρώ. Το Γ’ τμήμα, που αφορά αναλώσιμα, κατακυρώθηκε στην Printerland έναντι του ποσού των 198.000 ευρώ.

Προσφορά για το τμήμα Γ’ είχε καταθέσει και η εταιρεία Rethink. Το Δ’ τμήμα του διαγωνισμού (συστήματα – Security Information and Event Management System) κατακυρώθηκε στην Space Hellas, έναντι 19.000 ευρώ. Για το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού,  που αφορά δικτυακό εξοπλισμό (μεταγωγείς, δρομολογογητές,  access points κ.α), προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η Algosystems, η οποία κατέθεσε την πιο χαμηλή, οικονομικά, προσφορά στις 311.000 ευρώ.  Για το τμήμα Α’ είχαν καταθέσει,  επίσης, προσφορές οι εταιρείες  Space Hellas και Cosmos Business Systems.