Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο για την καθοδήγηση και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών – Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το MoU, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να υλοποιήσει δράσεις σε τομείς επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής έρευνας και εξωστρέφειας. Αναλυτικότερα προτίθεται:­   Να συμβάλλει στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την επιχειρηματική κοινότητα Ελλάδος και Γερμανίας.­

Να προβάλλει τις ελληνικές startups και τις δράσεις τους στη Γερμανία, μέσω διαφόρων δράσεων, όπως τη διοργάνωση επισκέψεων και επιχειρηματικών αποστολών σε ερευνητικά κέντρα και εταιρείες στη Γερμανία.­   Να διοργανώσει pitching events/παρουσιάσεις νεοφυών εταιρειών ανά τομέα δράσης με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μελών του.­

Να προσκαλέσει τις βραβευμένες startups να συμμετάσχουν στις Κλαδικές Επιτροπές Μελών του Επιμελητηρίου.­   Να υποστηρίξει το 3ο Ελληνογερμανικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας, για τη συνεργασία στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Επιστήμης των Υλικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας, τοποθετούμενος σχετικά δήλωσε ότι «το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στην εκπαίδευση, καθοδήγηση, υποστήριξη, αλλά και δικτύωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων με το αντίστοιχο οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της Γερμανίας.

Το Επιμελητήριο με το δίκτυο επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει αλλά και την τεχνογνωσία του σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας προσφέρει σημαντικά κίνητρα, παροχές και υπηρεσίες που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων».