Ο πρώτος απολογισμός του Elevate Greece δείχνει ότι σήμερα το οικοσύστημα καινοτομίας του μητρώου περιλαμβάνει 618 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 5.900 εργαζόμενους και κατά κύριο λόγο έχουν νομική μορφή ΙΚΕ (84%). Οι επιχειρήσεις αυτές προστέθηκαν στο Μητρώο μέσα σε δύο μόλις χρόνια μέσα από τρεις κύκλους αξιολόγησης που έχουν πραγματοποιηθεί. Ωστόσο σε αυτούς τους τρεις κύκλους, μόλις το 52,2% πληρούσε τα κριτήρια έγκρισης, γι’ αυτό και το 47,8% των αιτήσεων απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με το Elevate Greece, το 80% των ιδρυτών των ελληνικών startup είναι γένους αρσενικού και μόλις το 20% είναι γυναίκες. Επίσης κάθε νεοφυής επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο Elevate Greece έχει στην συντριπτικής πλειοψηφία μέχρι τρεις ιδρυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ιδρυτές των startup είναι δύο σε ποσοστό 37,4%, τρεις σε ποσοστό 28,4% και ένας σε ποσοστό 16,4%. Πάνω από τρεις ιδρυτές υπάρχουν στο 18,1% των νεοφυών επιχειρήσεων

Γεωγραφική κατανομή και πηγές εσόδων
Όσον αφορά τα γεωγραφικά του χαρακτηριστικά, το 91% των εγγεγραμμένων στο Elevate Greece επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ το 5% διατηρεί ένα κατάστημα σε κάποια χώρα της αλλοδαπής και ένα 4% μια θυγατρική στην χώρα μας.

Οι κύριες πηγές εσόδων των ελληνικών startup είναι κατά κύριο λόγο κάποιο λογισμικό που προσφέρεται ως υπηρεσία ή κάποιο προϊόν και άδεια χρήσης. Για την ακρίβεια, το 43% των ελληνικών startup του Elevate Greece έχει ως πηγή εσόδων την εμπορία λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) ενώ ένα 40% έχει ως πηγή εσόδων την χρέωση κάποιου προϊόντος ή κάποιας συνδρομής. Επιπλέον το 35% των επιχειρήσεων ενισχύει τα έσοδά του από την προμήθεια κάποιας άδειας χρήσης (licencing) ενώ ένα 25% από κάποια προμήθεια διαμεσολάβησης.

Τομείς δραστηριότητας
Ο πιο δημοφιλής τομέας δραστηριοποίησης είναι οι βιοεπιστήμες (life sciences) με τις οποίες ασχολούνται το 13% των εταιρειών του Elevate Greece, ενώ στο 10% ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν η αγροδιατροφή (8,3%), η διαφήμιση και το μάρκετινγκ (7,7%) και η ανάλυση δεδομένων (6,6%). Στο 4% είναι το ποσοστό εκείνων που ασχολούνται με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις βιομηχανικές κατασκευές, ενώ μεταξύ 2,5% και 3% είναι το ποσοστό όσων δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, την εκπαίδευση και τα logistics.