Τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ», δρομολογεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό τεύχος διακήρυξης. Με την υλοποίηση του έργου, ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει σε μια πληρωμή τις οφειλόμενες αποζημιώσεις-  και μάλιστα επιταχύνοντας χρονικά την εκτίμηση των ζημιών. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη λογισμικού σε πλάνο τριετίας και διάθεση tablet και laptop στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ για την διευκόλυνση του εκτιμητικού τους έργου.

Με τη χρήση εφαρμογής (mobile app), ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ θα προσέρχεται στο προς εκτίμηση αγροτεμάχιο και με τη χρήση φορητής συσκευής (tablet) θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του πληττόμενου αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας γρήγορα και χωρίς αστοχίες. Με αυτόν το τρόπο μεταβάλλεται η εκτιμητική διαδικασία χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο την άμεση και ταχύτερη εκτίμηση των ζημιών από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ με ακρίβεια και δικαιοσύνη. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,77 εκατ. ευρώ.

Βάση δεδομένων για χρήση Business Analytics

Να σημειωθεί ότι η προσθήκη γεωχωρικής και πολυμεσικής πρόσθετης πληροφορίας στο πλαίσιο της εκτίμησης, αναμένεται να δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση εφαρμογών επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics), οι οποίες αναβαθμίζουν την δυνατότητα του οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων και εν τέλει τη βελτίωση των υπηρεσιών του.