Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα ο όμιλος Ελλάκτωρ, με στόχο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εναρμονίζεται με την παρούσα ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει. Στη διάρκεια του 2019, η χρήση του cloud υλοποιήθηκε μέσω μοντέλων PaaS (Platform as a Servide) και IAS (Infrastructure as a Service).

Μάλιστα το cloud χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς για τη διαχείριση νέων προσλήψεων, καθώς ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων του ομίλου βρίσκεται στο cloud. Στις αρχές του 2020, λόγω της έξαρσης της πανδημίας ο Ελλάκτωρ προχώρησε στην εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας, παρέχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εκπαίδευση καθώς και τις κατάλληλες πλατφόρμες για να προσφέρει στο προσωπικό, πρόσβαση σε απομακρυσμένη εργασία.

Τα κύρια σημεία ψηφιοποίησης Ο όμιλος χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του 2019 και είναι:
• Το BIM (Building Information Modelling) στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, το οποίο παρέχει σειρά από οφέλη κατά τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου.
• Η χρήση Infrastructure as a Service (IAS), η οποία προσφέρει οικονομικά αποδοτικές, ασφαλείς και ευέλικτες υπηρεσίες, ειδικά για κατασκευαστικές δραστηριότητες.
• Ασφαλή χρήση υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας και διαθεσιμότητα δεδομένων, εικονικά από οποιαδήποτε τοποθεσία, προσφέροντας ευελιξία και αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων.
• Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση προηγμένων δεδομένων, με μεθόδους ανάλυσης που υποστηρίζουν την εγκυρότητα των έργων και την έγκαιρη παρακολούθηση της εξέλιξής τους, επιτρέποντας στην εταιρεία να προχωρήσει με διορθωτικές ενέργειες, εάν είναι απαραίτητο.
• Χρήση προηγμένου SIEM (Πληροφορίες ασφαλείας και Τεχνικές διαχείρισης συμβάντων), γεγονός που επιτρέπει στον όμιλο να προστατεύει τις πληροφορίες του εντοπίζοντας πιθανά συμβάντα υποκλοπής δεδομένων ή περιστατικών εξαπάτησης κατά την παρακολούθηση δεδομένων.
• Χρήση BMP (Business Process Management), εργαλείο που συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
• Χρήση ειδικού αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των διαδικασιών.
• Τεχνολογία επικοινωνιών, για τη μεταφορά και τον έλεγχο δεδομένων κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Ψηφιακές υπογραφές σε συμβατικά έγγραφα