Η Microsoft ανακοίνωσε ότι 4 εκπαιδευτικοί και 1 σχολείο στην Ελλάδα, έχουν διακριθεί στα παγκόσμια Προγράμματα Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών και Πρωτοπόρων Σχολείων αντίστοιχα.

Οι συμμετέχοντες και των δύο προγραμμάτων θα αποτελέσουν μέρος της ετήσιας πρωτοβουλίας  για την αναγνώριση πρωτοπόρων εκπαιδευτικών και Mentor σχολείων που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία για τη μεταμόρφωση της εκπαίδευσης. Οι Πρωτοπόροι Εκπαιδευτικοί και τα Σχολεία που διακρίθηκαν στο επίπεδο «Mentor» συνεργάζονται στενά με τη Microsoft προκειμένου να φέρουν τη τεχνολογία στην εκπαίδευση, μοιράζονται τις εμπειρίες τους με συναδέρφους και άλλους φορείς σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Τα σχολεία επιλέγονται με βάση τη κατάταξη εκπαιδευτικής επιτυχίας και της επιτυχούς διαχείρισης του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται με βάση το καινοτόμο έργο τους, τις ηγετικές τους ικανότητες και την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της μάθησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο σχολεία τα οποία πέρυσι αναδείχθηκαν ως σχολεία με καινοτομίες παγκοσμίου ενδιαφέροντος, στην ανώτατη βαθμίδα του προγράμματος World Tour Schools και αποδέχτηκαν την πρόσκληση να συμμετέχουν ως σχολεία Φάροι στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πρωτοπόρων Σχολείων. Αυτά τα σχολεία είναι τα ΕλληνοΑμερικάνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.