Ελληνική κοινοπραξία αποτελούμενη από 7 εταίρους κέρδισε το διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΕ για το έργο «SAND5G: Security Assessments for Networks and Services in 5G», που χρηματοδοτείται από την Κομισιόν.

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει μια πλατφόρμα αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών 5G για την ασφάλεια των συστημάτων και των υπηρεσιών τους.

Επίσης, η πλατφόρμα θα υποστηρίξει τα κράτη και τις ρυθμιστικές Αρχές ώστε να εναρμονίσουν τις εθνικές τους στρατηγικές και τη νομοθεσία για την ασφάλεια του 5G στον κυβερνοχώρο με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάστημα τριών ετών από τις εταιρείες OQ Technology Hellas, P-NET, Sphynx Hellas, WINGS ICT Solutions, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.