Μια εφαρμογή για κινητά που θα αντιμετωπίσει την ανάγκη των κλινικών χειρούργων για μία εξατομικευμένη πρόβλεψη για OHSS βάσει του προφίλ κάθε ασθενούς, είναι το ελληνικό έργο που κέρδισε την χρηματοδότηση ύψους 75.000 ευρώ από την EIT Health, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, όπως αναφέρει το Health Daily.

Το PredictOHSS, είναι μια εφαρμογή για κινητά που αναπτύχθηκε από μια καινοτόμα εταιρία που εστιάζει στην προώθηση της καινοτομίας στην υγεία, προκειμένου να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων, να αυξήσει την αυτοματοποίηση και, ως εκ τούτου, να καταστήσει την υγειονομική περίθαλψη απλούστερη και αποτελεσματικότερη.