Το Ελληνικό Κτηματολόγιο κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Geotech την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του ελληνικού συστήματος εντοπισμού Hepos.

H σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Hepos, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης. Σημειώνεται ότι το Hepos είναι ένα σύστημα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης αξιοποιώντας το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (GPS – Global Positioning System).

Αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και παράλληλα χρησιμοποιείται από μηχανικούς και επαγγελματίες του χώρου των γεωεπιστημών, ιδιώτες μελετητές και κατασκευαστές έργων, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς αλλά και Πανεπιστημιακούς και Ερευνητικούς φορείς. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,009 εκατ. ευρώ.