Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις για το 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
– Το 2018, σε σύνολο 29.401 επιχειρήσεων (με απασχόληση 10 άτομα και άνω), οι 25.515 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν υπολογιστή, ποσοστό 86,8%, ενώ το έτος 2017, σε σύνολο 26.208 επιχειρήσεων, οι 23.220 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν υπολογιστή, ποσοστό 88,6%.

– Το 2018, σε σύνολο 29.401 επιχειρήσεων (με απασχόληση 10 άτομα και άνω), με συνολικό τζίρο 237,2 δις ευρώ, οι 3.312 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 11,3% και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 9,0 δισ. ευρώ, ποσοστό 3,8% του συνολικού τζίρου. Αντίστοιχα, το έτος 2017, σε σύνολο 26.208 επιχειρήσεων, με συνολικό τζίρο 247,2 δισ. ευρώ, οι 3.039 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 11.6% και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 8,9 δις ευρώ, ποσοστό 3,6% του συνολικού τζίρου.

– Από τις 546 επιχειρήσεις που έκαναν χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών οι 208 χρησιμοποίησαν τρισδιάστατους εκτυπωτές ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρισδιάστατους εκτυπωτές μισθωμένους από την επιχείρηση.

– Από τις 830 επιχειρήσεις που έκαναν χρήση ρομποτικής τεχνολογίας οι 570 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν βιομηχανικά ρομπότ και οι 342 επιχειρήσεις, ρομπότ παροχής υπηρεσιών. Αυτά αξιοποιήθηκαν για διαχείριση αποθήκης (22,6%), καθαρισμό ή διάθεση αποβλήτων (16,3%), κατασκευές ή επισκευές (15,5%), μεταφορά ατόμων ή αγαθών (6,1%), συναρμολόγηση (5,1%) και, τέλος, επιτήρηση, ασφάλεια ή επιθεώρηση (3,7%).