Στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών τους υποδομών και των υπηρεσιών τους αναμένεται να προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της προαίρεσης, αγγίζει τα 28 εκατ. ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ). Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάιο τα ΕΛΤΑ είχαν προχωρήσει στη ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού λόγω της διαφοροποίησης των αναγκών και απαιτήσεων, σύμφωνα με τις ήδη διαμορφωμένες και σύγχρονες απαιτήσεις της εταιρείας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνολικά 3 τμήματα και συγκεκριμένα:

– Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης, δικτυακής διασύνδεσης μεταξύ των σημείων παρουσίας του φορέα, προετοιμασίας και σχεδιασμού των υπηρεσιών δικτυακών διασύνδεσης, υπηρεσίες μετάπτωσης, εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (σύμβαση SLA), διάρκειας πέντε ετών των δικτυακών διασυνδέσεων και της κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα στελέχη των ΕΛΤΑ.

– Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού.

– Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν συνολικά 48 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, με στόχο την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, την αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής και την παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες που αφορούν τις υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας.