Στόχος του ΙΤ είναι η αξιόπιστη και γρήγορη διαχείριση της πληροφορίας, η καταγραφή της στο σημείο που δημιουργείται, η συγκέντρωσή και διοχέτευσή της, πιθανώς ετασχηματισμένη, σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης - έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων.

O Διευθυντής Πληροφορικής σε μια κατασκευαστική εταιρεία έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, όπως:

  • Οι μονάδες που παράγουν κέρδος για την εταιρεία είναι τα εργοτάξια, τα οποία έχουν 2-3 χρόνια διάρκεια ζωής κατά μέσο όρο. Η υποδομή τους στήνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ στο τέλος της λειτουργίας τους χρειάζεται να αποδομηθούν και να μαζευτούν οργανωμένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά σε επόμενο έργο.
  • Κάθε εργοτάξιο αποτελεί μια μικρή «εταιρεία» που δημιουργεί και αναλώνει τοπικά αρκετή πληροφορία. Η πληροφορία αυτή πρέπει να συλλέγεται αξιόπιστα όσο πιο κοντά στον τόπο που δημιουργείται και να αξιοποιείται, ώστε να παρέχει χρήσιμα στοιχεία στη διοίκηση. Το περιβάλλον κάθε εργοταξίου είναι απαιτητικό και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη χρήση εντύπων σε χαρτί για τη συλλογή πληροφορίας και εξοπλισμού για την αυτοματοποίησή της.
  • Τα έργα υποδομής (λιμάνια, εργοστάσια, γέφυρες κ.λπ.) γίνονται, συνήθως, σε περιοχές που δεν υπάρχει αστικός ιστός και οι τηλεπικοινωνίες είναι τοπικά ανύπαρκτες. Πρέπει, ως εκ τούτου, να κατασκευάζονται ειδικές κατασκευές (όπως πυλώνες, ιστοί κ.λπ.) για να συνδεθούν τα εργοτάξια τηλεπικοινωνιακά. Τα συστήματα που υποστηρίζουν τα έργα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τοπικά, όταν, λόγω βλάβης στην υποδομή, δεν υπάρχει σύνδεση για μεγάλα διαστήματα. Ως αποτέλεσμα πρέπει να δημιουργηθεί ένα tiering (επίπεδα λειτουργίας) των υπηρεσιών και της πληροφορίας, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε περίπτωση.

Outsourcing σημαίνει ευελιξία
Κατά κανόνα, οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν θεωρούν την Πληροφορική κρίσιμη για τη λειτουργία τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτσι. Σήμερα, ακόμα και σε εταιρείες που το αντικείμενο τους δεν έχει σχέση με την υψηλή τεχνολογία, η Πληροφορική μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή τους σε πολλούς τομείς και να τους δώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν μπορούσαν να έχουν παλαιότερα. Για να μπορέσει μια κατασκευαστική εταιρεία να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που προαναφέρθηκαν και να μετατρέψει τις ιδιομορφίες του κλάδου σε πλεονεκτήματα μπορεί να αξιοποιήσει το outsourcing. Μια κατασκευαστική εταιρεία δεν διαθέτει τη συνεχή ροή εργασιών μιας παραγωγικής ή εμπορικής εταιρείας, με το μέγεθος των εργασιών της να αυξομειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργοταξίων της.

Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτει έναν επαρκή πυρήνα ατόμων στη Διεύθυνση Πληροφορικής για να καλύπτει τις διαρκείς λειτουργίες της και να στραφεί στο outsourcing για την κάλυψη των έξτρα αναγκών της. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και η αξιοποίηση του cloud, καθώς έτσι μπορεί να αυξομειώνει τους πόρους της (servers, storage, bandwidth) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όσον αφορά την αξιοποίηση και συλλογή πληροφορίας στο πεδίο, λύσεις με ανθεκτικά tablets σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες (όπως αυτές ενός εργοταξίου), αποτελούν μια καλή τακτική για την αξιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή της, τη στιγμή που δημιουργείται.

Ένα καινοτόμο έργο ΙΤ
Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των εργοταξίων και των γραφείων της εταιρείας σε πολλές χώρες (Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Ολλανδία, Ελβετία, Αμερική κ.α.), η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και συστημάτων στα σημεία παρουσίας μας ήταν ένα έργο που άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσε η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα αξιόπιστο δίκτυο DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) με κρυπτογράφηση και QoS (Quality of Service), προσφέροντας ενιαία τηλεφωνία (ένα τηλεφωνικό κέντρο με 2.500 χρήστες και 25 gateways), ενιαίο Active Directory, 6 σταθμούς HD video conferencing και Lync σε όλους τους χρήστες. Εκτός από τη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, το έργο αυτό έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητά τους μέσα από αποτελεσματικές συνεργασίες.