Καθώς διανύουμε την αρχή του νέου έτους σκεφτόμαστε τις προκλήσεις και προσδοκίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Ο απολογισμός του 2013 δείχνει ότι οι εξελίξεις της εγχώριας αγοράς, μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά στις παγκόσμιες τάσεις στον χώρο της διαχείρισης υπηρεσιών Πληροφορικής.

Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο ότι η κάθε cloud λύση ITSM θα υποστηρίζει με την απαιτούμενη ασφάλεια τις mobile (smartphones, tablets), social media και self-service portal λειτουργίες, καθώς και μηχανισμούς data analytics, όπου η codeless παραμετροποίηση με drag-and-drop διαδικασίες και wizards είναι προαπαιτούμενο αποδοχής. Μεταξύ 2009 και 2012 οι πωλήσεις smartphones τετραπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αγορά 18,2 δισ. ευρώ, όπου εμφανίζονται σε συνεχή βάση disruptive εφαρμογές, σε πολλές κατηγορίες, όπως το gamification επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Αρα, το 2014 αναμένουμε μεγαλύτερη ζήτηση εφαρμογών από τις mobile ομάδες υποστήριξης υπηρεσιών. Θα συνεχίσουμε, επίσης, να επιδιώκουμε τη συνεχή δικτύωση μέσω mobile εφαρμογών λόγο FOMO (Fear-of-missing-out), αλλά θα ασκήσουμε μεγαλύτερη κριτική στις επιλογές των εφαρμογών μας, ώστε να μην καταλήξουμε το ίδιο εξαρτημένοι. Οι εξελίξεις του “Bring-Your-Own” και “Print-Your-Own” θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύτερο καταναλωτικό και επαγγελματικό κοινό. Επιπρόσθετα, η έρευνα στο 4D-Printing θα κάνει τη μεγάλη επέλαση, όπου ο χρόνος είναι η τέταρτη διάσταση. Στο 4D-Printing το εκτυπώσιμο υλικό – όπως μέταλλο, ξύλο, πλαστικό –  αντιδρά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως πίεση, θερμότητα, υγρασία και δονήσεις και καταφέρνει να αλλάξει την αρχική δομική μορφή του.

Σκεφτείτε τις αναρίθμητες χρήσεις μιας τέτοιας τεχνολογίας στο ITSM! Επίσης, η τάση της εικονικής πραγματικότητας που ολοένα και περισσότερο εισχωρεί στη ζωή μας, όπως είναι, για παράδειγμα, το virtual showrooming, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που εργάζονται με σχέδια, κατόψεις και τοπογραφικούς χάρτες, ώστε να μπορούν μέσω φωτογραφήσεων σε πραγματικό χρόνο να εμπλουτίσουν το εικονικό περιβάλλον τους για μια πιο εύστοχη λήψη αποφάσεων. Τέλος, η παγκόσμια νομισματική σύγκληση θα είναι ψηφιακή, όπως δείχνει η μέχρι τώρα πορεία του bitcoin,  που στις 23 Δεκεμβρίου 2013 διάθετε 172.000 χρήστες από ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γερμανία κ.ο.κ.