Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου, εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός χρόνου επενδυτικής δραστηριότητας του EquiFund που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και πλήθος θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, o οποίος υπογράμμισε την υποστήριξη που έχει λάβει η πρωτοβουλία του EquiFund τόσο από τις ελληνικές αρχές όσο και από περίπου 150 λοιπούς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, παρουσίασε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μέσω των οποίων αναμένεται να οικοδομηθεί με τρόπο συστηματικό και με όρους συνέπειας και συνέχειας ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα που βασίζεται στην Οικονομία και την Κοινωνία της Γνώσης, αλλά και τη Γνώση και την Καινοτομία που προκύπτουν από την επιστημονική Έρευνα αποσκοπώντας στην άμβλυνση των ανισοτήτων και το κοινωνικό όφελος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις 47 συνολικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί μέσω του EquiFund με ποσό πλέον των 32 εκατ. ευρώ, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η πρωτοβουλία στον πρώτο χρόνο επενδυτικής λειτουργίας της.