H TeamViewer, η εταιρεία που ταυτίστηκε με τις λύσεις απομακρυσμένης λειτουργίας κάνει τις προβλέψεις της για τoυς πιο δυναμικούς τομείς του ΙΤ για τη νέα χρονιά και ανάμεσα τους ξεχωρίζει την ψηφιακή σύζευξη ΙΤ και ΟΤ, τα έξυπνα εργοστάσια και βέβαια το ΑΙ.

Οι προβλέψεις της TeamViewer για τις προοπτικές της χρονιάς που σε λίγο έρχεται ξεκινούν από την ανάλυση του ήδη υπάρχοντος τοπίου. Έτσι με τις κατασκευαστικές δαπάνες να έχουν διπλασιαστεί από τα τέλη του 2021, προβλέπει ότι το 2024 θα δούμε περισσότερους κατασκευαστές να αγκαλιάζουν τις προηγμένες τεχνολογίες διασύνδεσης, λειτουργίας αλλά και monitoring, προκειμένου να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής τους σε smart factories, στα πλαίσια μιας μετάβασης προς το Industry 4.0. Και αυτό γιατί πια γίνεται όλο και πιο ορατή και έντονη η διαφορά στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ανάμεσα σε όσους έχουν ήδη διασυνδέσει ψηφιακά ΙΤ και ΟΤ και εκείνους που μέχρι τώρα δίσταζαν. Με τα κέρδη να συγκεντρώνονται στους πρώτους και την επίδραση στην εμπειρία τόσο πελατών όσο και εργαζομένων, τα ΙΤ συστήματα υποστήριξης ΟΤ θα κληθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα σε όλη την λειτουργική υποδομή. Και αυτό θα αφορά όχι μόνο την απομακρυσμένη σύνδεση και έλεγχο συσκευών και μηχανημάτων, αλλά τη συλλογή και ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο, καθώς και τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας/μικτής πραγματικότητας για τη βελτίωση της χρηστικότητας και της συνεργασίας, καθώς και την επιλογή προγραμμάτων για τις αποθήκες.

Όπως μάλιστα τόνισε η CPTO της TeamViewer, Mei Dent, παρουσιάζοντας τις προβλέψεις της εταιρίας για το 2024, αυτή η σύγκλιση θα είναι κρίσιμη για την προσφορά γρήγορης και κλιμακούμενης υποστήριξης μετά την πώληση, καθώς και για την εκπαίδευση. Θα επιτρέψει επιπλέον την έγκαιρη λήψη των σωστών πληροφοριών στα άτομα που τη χρειάζονται. «Αναμένουμε ότι η εταιρική υιοθέτηση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς υιοθετούνται περιπτώσεις χρήσης ταυτόχρονης ψηφιακής και επαυξημένης πραγματικότητας παράλληλα με την τεχνολογία πληροφορίας, με τη δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας όπου απαιτείται σύνθετος βιομηχανικός εξοπλισμός, όπως αποθήκες, logistics και αεροδιαστημικά περιβάλλοντα» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΑΙ πανιά σε Edge Computing πλεούμενα για μια θάλασσα δεδομένων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει η πρόβλεψη της TemViewer για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από το ChatGPT, στον αυτοματισμό και ως διεπαφή του με τον άνθρωπο. Άλλωστε όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε αρκετά χρόνια και είχε πρωτεύοντα ρόλο, είτε με τη μορφή μηχανικής μάθησης είτε σε έμπειρα συστήματα που βασίζονται σε κανόνες, απλώς η κυκλοφορία του ChatGPT την έφερε στο προσκήνιο. Σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή των big data όπου έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους δεδομένων, τόσο δομημένων όσο και μη, με ταχύτητα. Αυτό είναι το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση του ανθρώπινου λάθους.
Η επεξεργασία αυτών των big data θα καταναλώνει μεγάλη ποσότητα επεξεργαστικής ισχύος και αποθηκευτικής ικανότητας και ενώ αυτό γίνεται κυρίως με το cloud computing αυτή τη στιγμή, θα δούμε μια αλλαγή. Το επόμενο έτος θα δούμε περισσότερες επενδύσεις στην edge υποδομή, καθώς εκεί όσον αφορά την ανάλυση, το AI θα αποδείξει πρακτικά πως η επιχείρηση μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από έναν «ανόητο» συλλέκτη δεδομένων.

Κυβερνοασφάλεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση
Παρά τη διαρκή ανησυχία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αυτή δεν θα είναι εμπόδιο για τις προηγμένες επιχειρήσεις, καθώς τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού ξεπερνούν πια σαφώς τους κινδύνους. Υπήρξε κάποιος δισταγμός σχετικά με την κατανόηση των ροών δεδομένων και την ανάλυση των δεδομένων αυτών, λόγω ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αν και αυτές οι ανησυχίες δεν θα εξαφανιστούν, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να τις θεωρούν ως λόγο για να μην αξιοποιήσουν τα δεδομένα που διαθέτουν. Πρέπει όμως να ακολουθήσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση.
Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν προσεκτικά αυτήν την τεχνολογία με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να μάθουν νέες δεξιότητες και να αναλάβουν εργασίες που βασίζονται στην αξία. Εάν εφαρμοστεί με υπευθυνότητα, η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίξει το εργατικό δυναμικό ώστε να είναι πιο παραγωγικό, αποδοτικό και ακριβές και αυτό θα βοηθήσει τελικά τις επιχειρήσεις όλων των βιομηχανιών να ξεπεράσουν την αυξανόμενη έλλειψη δεξιοτήτων.

Οι ευκαιρίες στην καινοτομία
Από τα παραδοσιακά έως τα πιο εξελιγμένα, όλα τα υπάρχοντα εργοστάσια θα κληθούν στα επόμενα χρόνια να αγκαλιάσουν την καινοτομία, καθώς σε αυτή κρύβονται οι ευκαιρίες για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα έξυπνο εργοστάσιο από την αρχή, αλλά και για όσους θέλουν να εκσυγχρονίσουν την υπάρχουσα υποδομή τους.
Ως εκ τούτου, το 2024 θα δούμε μια σημαντική ανάπτυξη τόσο στα έξυπνα εργοστάσια, όσο και στα υπάρχοντα εργοστάσια που θα γίνουν «έξυπνα». Τα εργοστάσια που λειτουργούν ήδη όμως για να αναπτύξουν «έξυπνες» δυνατότητες θα πρέπει να αλλάζουν προοδευτικά και να εξετάζουν τις διαδικασίες σταδιακά και στην πράξη.
Η ύπαρξη λειτουργικών δεδομένων στο εργοστάσιο θα γίνει ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων και την αύξηση της απόδοσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι τεχνολογίες για την ανάπτυξη έξυπνων εργοστασίων υπάρχουν και μπορούν να ενσωματωθούν με τις υπάρχουσες λειτουργίες που σημαίνει ότι μια νέα κατασκευή δεν είναι πάντα απαραίτητη.

Εργοστάσια σε πολλαπλά σύμπαντα
Μεταξύ άλλων η πρόβλεψη της TeamViewer έδειξε και προς την κατεύθυνση του metaverse, προβλέποντας ότι η επαυξημένη πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο εργοστάσιο. Είτε πρόκειται να εκπαιδεύσει το προσωπικό είτε να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να διορθώσει «φυσικά» και αναλογικότατα προβλήματα στο χώρο παραγωγής, μέσω των έξυπνων γυαλιών και του λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας, το άτομο που βρίσκεται στο χώρο παραγωγής θα μπορεί να καθοδηγηθεί στις διαδικασίες από έναν ειδικό που θα μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη. Αυτό θα προσφέρει αυξημένο χρόνο λειτουργίας στο εργοστάσιο και θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους.