H αξιοποίηση των τεχνολογιών που συνθέτουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως είναι το IoT και το 5G, τείνουν να γίνουν απαραίτητες για τις επιχειρήσεις. Ο Νίκος Μποτίνης, Regional Manager Cisco, Greece, Cyprus, Malta, εξηγεί με τρόπο μοναδικά πειστικό, το πώς αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών που συνθέτουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως είναι το IoT και το 5G, τείνουν να γίνουν απαραίτητες για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν ή να γίνουν υπολογίσιμοι ανταγωνιστές στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό όμως, πώς οι ίδιες τεχνολογίες, παράλληλα, είναι η βάση της βιωσιμότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Νίκος Μποτίνης, Regional Manager Cisco, Greece, Cyprus, Malta, εξηγεί με τρόπο μοναδικά πειστικό, το πώς αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται.

Το 5G και το IoT είναι τα trends της εποχής που διανύουμε. Αν δεν είναι αυτό έντονα αισθητό ακόμα, αυτό πρόκειται να γίνει σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια. Το 5G, για παράδειγμα, παρότι έχει διαφημιστεί κυρίως για τις ευκολίες που μπορεί να προσφέρει προς τους καταναλωτές, στην πραγματικότητα, πρωτίστως οφείλει να βρει εφαρμογές σε βιομηχανικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει με το IoT: Στη βιομηχανική μορφή του -ΙΙοΤ- μπορεί να προσφέρει πολύτιμη και αναντικατάστατη, επί του παρόντος, αρωγή προς το σκοπό του μέγιστου δυνατού ελέγχου μιας μονάδας παραγωγής -και όχι μόνο-, εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και εργατοώρες. Παράλληλα, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν επιπλέον να συνεισφέρουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη και όλων ημών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Cisco δικαιολογεί τη φήμη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στα δρώμενα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μπορεί και προσφέρει κορυφαίες σε επίπεδο τεχνολογικές λύσεις, ενώ έχει αναλάβει την ηθική υποχρέωση που της αναλογεί για την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων του. Ο Νίκος Μποτίνης, Regional Manager Cisco, Greece, Cyprus, Malta, «ξεναγεί» στους ανωτέρω ρόλους της εταιρείας, ενώ παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς «η ελληνική βιομηχανία μπορεί και πρέπει να κινηθεί ταχύτερα», κάτι που «μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον συμβαδίσει με μια γενικότερη εθνική στρατηγική που αντιμετωπίζει την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, ως βούληση και όχι ως ανάγκη».

netweek: Η Cisco δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη δημιουργία ενός μέλλοντος, στο όποιο όλοι συμπεριλαμβάνονται, ένα μέλλον βιώσιμο και χωρίς διακρίσεις (Power an Inclusive Future for All). Αυτές οι δράσεις περιγράφονται στο «κεφάλαιο» ESG του Οργανισμού, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της ευθύνης που κανονιστικά και, κυρίως, αυτοβούλως έχει αναλάβει η Cisco απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλήστε μας για το σκοπό της Cisco, για σχετικές δράσεις που ενδεχομένως αναπτύσσονται και στη χώρα μας και για την άμεση και έμμεση επιρροή της εταιρείας στο -επίκαιρο όσο ποτέ πριν- θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Νίκος Μποτίνης: Πράγματι, η Cisco είναι μία από τις πρώτες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που υιοθέτησαν και εφαρμόζουν Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός, έχει εντάξει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της, τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Σχεδιάζει κάθε προϊόν με αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Επενδύει στην έρευνα και την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους οι πελάτες και συνεργάτες της θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών.
  • Έχει ενσωματώσει στις δικές της επιχειρησιακές λειτουργίες, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους εργασιακούς χώρους κ.α.

Με την κλιματική κρίση να αποτελεί πραγματικότητα, η Cisco έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των τοπικών IT σε όλο τον κόσμο. Τα εργοστάσιά μας, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ αναπτύσσουμε ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Τα προαναφερόμενα εντάσσονται σε μία διαχρονική φιλοσοφία της Cisco, παράλληλα με την τήρηση των δεικτών κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Στο σύνολό τους, λοιπόν, τα ESG κριτήρια δεν είναι απλά μία τάση συνδεδεμένη με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στον Οργανισμό μας αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες της κοινωνίας και επαναπροσδιορίσαμε τους στόχους μας. Τα οικονομικά μεγέθη έχουν πλέον συνοδοιπόρους, στόχους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς καθώς αποτελούν μέρος ενός κοινωνικού οικοσυστήματος, το οποίο πρέπει να προασπίσουμε ώστε να είμαστε δημιουργικοί και αποδοτικοί. Πλέον, οικοδομούμε ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσω του οποίου προωθούμε την καινοτομία, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές συνιστώσες του ESG, την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και την ισότητα. Εν προκειμένω, σκοπός μας είναι να γεφυρώσουμε τα κενά ανισότητας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και χτίζοντας ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Οι Οργανισμοί που συνειδητοποιούν σήμερα αυτή την πραγματικότητα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στην επιτυχία, στα χρόνια που έρχονται.

Πώς σχολιάζετε γεγονός ότι στη χώρα μας το IIoT μοιάζει να είναι μη απτό, με υπολογίσιμες επενδύσεις στον τομέα να αναμένονται εδώ και πολλά χρόνια;

Μιλήστε μας για την προσφερόμενες από τη Cisco τεχνολογίες που σχετίζονται με το IIoT, αλλά και τις προϋποθέσεις για να διεισδύσει περισσότερο η εν λόγω τεχνολογία σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Το όραμα της Cisco είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι σύγχρονοι κλάδοι τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από την ενημέρωση και την επιμόρφωση για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως είναι το βιομηχανικό IoT, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και ευέλικτων καθημερινών επιχειρησιακών διαδικασιών. Η Cisco έχει μία τεράστια δραστηριότητα τα τελευταία δέκα χρόνια στην αγορά της βιομηχανικής δικτύωσης, συνεισφέροντας σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του βιομηχανικού κλάδου μέσα από τη γεφύρωση των τμημάτων ΙΤ και OT και την εφαρμογή έξυπνων πρακτικών αυτοματοποίησης.

Οι λύσεις βιομηχανικής δικτύωσης του Οργανισμού άπτονται στους τρεις βασικούς πυλώνες του εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού κλάδου:
• Εξέλιξη των βιομηχανικών διαδικασιών μέσα από τη σύνδεση των μηχανών και των συστημάτων ελέγχου με ασφαλή βιομηχανικά δίκτυα που βασίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα, για τη βελτίωση των διαδικασιών, του περιθωρίου κέρδους, της ποιότητας και της ασφάλειας.
• Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων εργαλείων για ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και απρόσκοπτη συνεργασιμότητα.
• Βιομηχανική ασφάλεια μέσα από την προστασία των βιομηχανικών πόρων από τις κυβερνοαπειλές, για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ασφάλειας των βιομηχανικών διαδικασιών.

Η βιομηχανία ανήκει στους κλάδους της οικονομίας που ευνοείται σημαντικά από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών, δεδομένου ότι έχει ανάγκη από οικονομίες κλίμακας, προσεκτικό έλεγχο του κόστους παραγωγής, υπόκειται σε συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες και διαθέτει αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών προϊόντων που καλείται να παράγει. Το κυριότερο εμπόδιο, στη χρήση IIoT – η οποία δεν είναι στατική αλλά περιλαμβάνει μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης – είναι η αλλαγή κουλτούρας και η αντίδραση στην αλλαγή, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις και άρα ο ανθρώπινος παράγοντας εντός αυτών, καλούνται να αλλάξουν χρόνιες συνήθειες και αντιλήψεις. Ειδικά στην Ελλάδα ανασταλτικός παράγοντας είναι και η έλλειψη τεχνικών υποδομών.
Η ελληνική βιομηχανία μπορεί και πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον συμβαδίσει με μια γενικότερη εθνική στρατηγική που αντιμετωπίζει την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, ως βούληση και όχι ως ανάγκη.

Τα ιδιωτικά δίκτυα 5G γνωρίζουν μια σχετική άνθηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλές όμως από τις εφαρμογές αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα, εκτιμούμε, να υλοποιηθούν με βάση τα κλασικά Ethernet και Wi-Fi, ειδικά μετά την έλευση του Wi-Fi 6. Ποια είναι η προσέγγιση της Cisco σχετικά με την αξιοποίηση του 5G και με ποια πλεονεκτήματα; Είναι καθοριστική η συμμετοχή του για τη σύγκλιση ΙΤ – ΟΤ και ποιος ο ρόλος του στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς;

Τα δίκτυα 5G θα αποδειχθούν πολύτιμα στην αναπτυξιακή πορεία του IIOT, καθώς έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και μάλιστα με πολύ γρήγορες ταχύτητες που θα διευκολύνουν τις διεργασίες των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων. Μάλιστα, με την πάροδο των ετών οι κατασκευαστές μηχανημάτων και συσκευών αυτού του τύπου θα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κόστη. Ας μη ξεχνάμε ότι βάσει μελετών, μέχρι το 2030 η ανάπτυξη του 5G αναμένεται να δημιουργήσει στην Ελλάδα επιπλέον προστιθέμενη αξία έως 12,4 δισ. ευρώ και έως και 69.000 θέσεις εργασίας.
Παρατηρούμε, λοιπόν ότι για να αξιοποιηθούν τα τεράστια οφέλη του 5G, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εξελιγμένων δικτύων, η οποία θα υποστηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις. Είναι υποχρέωση όλων μας να έχουμε ένα ασφαλές και γρήγορο διαδίκτυο, το οποίο θα αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη της αγοράς.

Υπάρχουν case studies που μπορείτε να μοιραστείτε με τους αναγνώστες μας, τα οποία είναι ενδεικτικά για το τι μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες IoT και networking της Cisco μεριμνώντας, παράλληλα, για τον περιβάλλον;

Η διασύνδεση του IoT και της αγοράς του networking με τη βιωσιμότητα έχει έναν κοινό τόπο, ο οποίος αφορά στη φιλοσοφία και μεθοδολογία που διέπει τις τεχνολογίες, και είναι ουσιαστικά η διασύνδεση των φυσικών αντικειμένων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέποντας στο εκάστοτε σύστημα να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις που εξυπηρετούν τον σκοπό τους με τον πλέον αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Οι καινοτόμες αυτές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων αλλά και να ενεργοποιήσουν βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα. Για παράδειγμα, η συνδυαστική χρήση διαφορετικών αισθητήρων IoT για τις παροχές κοινής ωφέλειας (πίεση σωλήνων, ηλεκτρικό φορτίο, ποιότητα νερού κ.α.) με προηγμένα αναλυτικά στοιχεία μάς επιτρέπει να προσδιορίζουμε τις πιθανές σπατάλες πόρων και τις ανεπάρκειες με υψηλή ακρίβεια και να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα προτού δημιουργηθούν προβλήματα.

Τι αποτέλεσμα έχει αυτό; Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συντήρησης και τον περιορισμό των κοστοβόρων διακοπών λειτουργίας. Ένα ακόμη απτό παράδειγμα, είναι οι λύσεις των «έξυπνων» κτιρίων (smart buildings) της Cisco. Πλέον, τα σύγχρονα κτίρια εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία, γίνονται πιο διασυνδεδεμένα, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν και προσαρμόζονται στις συνθήκες και δημιουργούν περιβάλλονται που ταιριάζουν στις συνήθειες και τις ανάγκες των κατοίκων τους. Έτσι, οι πελάτες μας μπορούν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας μέσω των «έξυπνων» διακοπτών Power over Ethernet (PoE) χαμηλής τάσης και παράλληλα, να παρακολουθούν την θερμοκρασία, τον φωτισμό, την ποιότητα του αέρα κ.α.

Ένα άλλο παράδειγμα, μέσω του WebEX, ο Οργανισμός μας παρέχει τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία που επιτρέπουν σε εκατομμύρια υπαλλήλους να εργάζονται καθημερινά από το σπίτι. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μετακινήσεις αλλά και τα επαγγελματικά ταξίδια. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Cisco βοηθά τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις να μεταβούν σε μία ψηφιακή οικονομία. Πλέον, τους βοηθάμε και στο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα και κατ’ επέκταση του πλανήτη.

H επέκταση χρήσης του IIoT απαιτεί ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια των δικτύων και των υποδομών και πώς αυτά περιγράφονται;

Είναι γεγονός ότι η επιχειρηματική κοινότητα ταυτίζει την μεγιστοποίηση της κλίμακας με την διεύρυνση των κινδύνων. Από τη μία πλευρά το δίκτυο έχει μετατραπεί σε παράγοντα υποστήριξης, ο οποίος μπορεί να συνδέσει τα πάντα, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι που αφορούν όλους μας. Σήμερα, ειδικά η χρήση του IIoT κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για προστασία, καθώς ο μεγαλύτερος φόβος των βιομηχανιών σχετικά με τη χρήση του είναι ο κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας τους, η απώλεια σημαντικών δεδομένων και η αποκάλυψη κρίσιμων επιχειρησιακών πλάνων.

Επανασχεδιάσαμε, λοιπόν, τις τεχνολογίες μας, δημιουργήσαμε μία νέα γενιά δικτύων με τρόπο απλό, ασφαλή και κατάλληλο να χειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις καθημερινά. Είναι προφανές ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν θα ήταν υλοποιήσιμα εάν δεν υπήρχε η απαράμιλλη αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση των λεπτών ζητημάτων των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ασφαλείας, η οποία καλύπτει απολύτως την πιθανή περιοχή απειλών. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι καλύπτουμε ολόκληρη τη δυνητική περιοχή επιθέσεων, μειώνοντας τον χρόνο ανίχνευσης και βοηθώντας τους πελάτες μας, μέσω αυτοματοποίησης της άμεσης ανίχνευσης οποιασδήποτε ασυνήθιστης δραστηριότητας πριν το πρόβλημα γίνει σοβαρότερο.

Σε αυτό το τοπίο, η απόφαση να οικοδομήσουμε ένα διαισθητικό δίκτυο, μια πλατφόρμα που διακρίνεται από μοναδικού επιπέδου ασφάλεια, τόσο με βάση τις σημερινές απειλές και προκλήσεις όσο και με τυχόν μελλοντικές, είναι βέβαιο πως ωθεί δυναμικά τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις ίδιες και τους χρήστες, οπουδήποτε κι εάν βρίσκονται. Η προσέγγιση της Cisco δημιουργεί ένα «διαισθητικό» σύστημα το οποίο μαθαίνει διαρκώς, προσαρμόζεται, αυτοματοποιεί και προστατεύει σε μια συνολική προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα «οχυρώνεται» απέναντι στο σημερινό διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο ΙΤ απειλών. Εν κατακλείδι, θέλω να επισημάνω ότι ο εκσυγχρονισμός στις βιομηχανίες «περνάει» από τη χρήση του IIoT και αυτό είναι πλέον ευρέως αποδεκτό όχι μόνο στους τεχνολογικούς κύκλους αλλά και στους οικονομικούς που δραστηριοποιούνται γύρω από την βιομηχανία. Με την ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα να αντιμετωπίζονται, ένας λαμπρός δρόμος για τον τομέα της παραγωγής ανοίγεται μπροστά.