Στο πλαίσιο συνεδρίασης του Συμβουλίου της ENISA στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλες, η ENISA δημοσιοποίησε τη θέση της για την τρέχουσα κατάσταση κρυπτογράφησης, περνώντας τα βασικά μηνύματα και τις απόψεις της γι’ αυτό το θέμα.

Με αφορμή τις προτάσεις για εξασθένηση της κρυπτογράφησης ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αρχών επιβολής του νόμου, η ENISA περιγράφει σε επτά βασικά μηνύματα τις προκλήσεις που προκύπτουν από μια τέτοια πράξη, η οποία μειώνει την εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες και δρα αρνητικά στην ομαλή εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην ΕΕ. Στη σχετική αναφορά της ENISA, αναγνωρίζεται ότι η εξασθένιση της κρυπτογράφησης μπορεί να επηρεάσει άλλες πτυχές της κρυπτογραφίας και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διεξαχθεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους, πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθεσίας.  Στο πλαίσιο αυτό η ENISA συνεργάζεται στενά με την Europol με την ανάπτυξη μιας ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων για το θέμα.