Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη κατέγραψε η Technicomer το 2023 σε σύγκριση με το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε την περσινή χρονιά στα 21.404.433 ευρώ, έναντι 18.449.928 ευρώ τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

Τα αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1.885.696 ευρώ, έναντι 1.026.481 ευρώ το 2022 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη 1.435.426 ευρώ έναντι 794.169 ευρώ την περασμένη χρήση.