Το mobility προσφέρει νέες ευκαιρίες στη Διεύθυνση Marketing, βοηθά στις πωλήσεις εξ αποστάσεως, επιδρά στη φύση της εταιρείας. Οι δυνατότητες που φέρνει η νέα εποχή του mobility είναι πολλές και χρειάζεται η δέουσα προσοχή από το Διευθυντή Πληροφορικής ώστε να τις διαχειριστεί βέλτιστα.

Ενώ στις αρχές του 2010 η αγορά των tablets δεν υπήρχε καν, τώρα εκατομμύρια εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις καθημερινά. Ωστόσο, τα tablets δεν αποτελούν πλέον παρά την κορυφή ενός παγόβουνου που ονομάζεται enterprise mobility. Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ένας «χείμαρος» καινοτομιών με εφαρμογές mobile, κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογία cloud, πληρωμές mobile, διασυνδεδεμένα μηχανήματα, mobile collaboration και ασύρματες τεχνολογίες.

Οι καινοτομίες mobile έχουν επιταχύνει τις αλλαγές που συντελούνται στη σχέση ανάμεσα στο τμήμα ΙΤ μιας εταιρείας και των χρηστών. Στο παρελθόν, μόνο το IT είχε την εμπειρία ώστε να γνωρίζει ποιες τεχνολογίες ήταν εφικτές και χρήσιμες. Το IT, επίσης, είχε τα εργαλεία, το χρόνο και τα μέσα για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης και παρακολούθησης της υποδομής, ώστε να υποστηρίξει αυτές τις τεχνολογίες.

Ωστόσο, το IT δεν διαθέτει σήμερα τα εργαλεία, το χρόνο αλλά ούτε και την αποκλειστικότητα που είχε στο παρελθόν. Δυστυχώς, επιβαρύνεται από μία δυσβάσταχτη σειρά τεχνολογικών περιορισμών – ρυθμιστικών, συμμόρφωσης, ασφαλείας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οργανωτικών, πολιτικής – που διαμορφώνουν την ανταπόκριση του σε αυτές τις αλλαγές. Με απλά λόγια, ο ρυθμός διείσδυσης της καινοτομίας στις συσκευές mobile, το social software και τη τεχνολογία cloud είναι ταχύτερος από το ρυθμό αφομοίωσης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Οι οργανισμοί IT που δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, θα χάσουν δυστυχώς την σχέση τους με τη νέα εποχή του mobility.

Enterprise Mobility
Ενα σύνηθες πρόβλημα που εντοπίζεται σε πολλές επιχειρήσεις, όπως καταδεικνύει σχετική έρευνα της Gartner, είναι η δυσκολία τους στη διαχείριση του mobility. Αυτό οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις, συχνά, οργανώνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε «λειτουργικά σιλό» (για παράδειγμα, σε ομάδες δικτύωσης, ομάδες εφαρμογών ή ομάδες εργασίας), ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα τους. Μία τέτοια οργανωτική δομή δυσκολεύει τη επίλυση θεμάτων mobility, γιατί θα πρέπει να βρεθούν λύσεις που να καλύπτουν διαφορετικούς τομείς.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν την mobile στρατηγική τους υπό ένα ενιαίο πρίσμα. Ετσι θα βοηθήσουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα, να εντοπίσει τις υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις και να πάρει αποφάσεις εκεί που υπάρχουν αντικρουόμενες επιλογές. Προηγουμένως θα πρέπει η επιχείρηση να δημιουργήσει μία διατμηματική ομάδα, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων και να εξισορροπήσει τις διαφορετικές οπτικές (επιχείρησης, χρηστών και IT).  Θεμελιώνοντας τη στρατηγική στις σωστές βάσεις Προκειμένου ο Διευθυντής Πληροφορικής να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική στον τομέα του Enterprise Mobility, θα πρέπει να κινηθεί γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες.

1. Υποδομή. Οι υποδομές παρέχουν τα θεμέλια πάνω στα οποία οι επιχειρήσεις χτίζουν τις mobile λύσεις τους. Περιλαμβάνουν τεχνολογία WLAN, όπως Wi-Fi access points, εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνολογία virtualization τύπου SHVD (Server Hosted Virtual Desktops). Οι υποδομές περιλαμβάνουν, επίσης, τα εργαλεία διαχείρισης συστήματος που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τόσο τον εξοπλισμό τους, όσο και το ιστορικό εντοπισμού και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι πρέπει σιγά-σιγά να επενδύσουν και σε τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και WLAN, ώστε να εξασφαλίσουν μια εύρωστη ασύρματη υποδομή.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσδιορίζουν την εγκατάσταση νέων εφαρμογών με βάση τις φυσικές συσκευές. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. στην παροχή ρεύματος ή στο σκληρό δίσκο), κλοπή ή αστοχία συσκευής, μπορεί να σταματήσει την παραγωγική διαδικασία. Μία εναλλακτική λύση είναι το μοντέλο της «ανθρωποκεντρικής» (user-centric ή people-centric) εγκατάστασης εφαρμογών. Η διανομή εφαρμογών σε χρήστες αντί σε συσκευές απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως είναι το SHVD, το application virtualization και το persistent personalization. Βέβαια, πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την επίδοση του ασύρματου δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του κακού σχεδιασμού, της απρόβλεπτης συμπεριφοράς κάποιου σταθμού και των παρεμβολών.

Επιπλέον, τα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα αποτελούνται από συνυφασμένους «λαβυρίνθους» από servers, που επικοινωνούν με τα endpoints μέσω δικτύων διαφορετικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν μία ομάδα διαχείρισης συστήματος που θα υποστηρίζει αυτό το πολυσύνθετο πλέγμα επικοινωνιών. Η ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση συλλέγει σχετικές, ακριβείς και επίκαιρες μετρήσεις σχετικά με την επίδοσή της. Αυτές οι μετρήσεις θα παρέχουν τη βάση για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη βελτιστοποίηση των επενδύσεων σε τεχνολογία και ανθρώπους, να ανταποκριθούν στα απαιτούμενα επίπεδα υπηρεσιών και να εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα των χρηστών. Η ομάδα πρέπει, επίσης, να προσδιορίσει τους τομείς ευθυνών του δικτύου διανομής, να τεκμηριώσει τις διαγνωστικές διαδικασίες και να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο κι έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

2. Χρήστες, εφαρμογές και πληροφορίες. Οι χρήστες φορητών συσκευών συνηθίζουν να ενσωματώνουν σε αυτές τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές τους πληροφορίες. Αυτό οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στο χτίσιμο εφαρμογών mobile που δίνουν στους χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή. Οι τεχνολογίες mobile έχουν, επίσης, επηρεάσει δραματικά τις προσδοκίες των πελατών, οι οποίοι αναμένουν να τις χρησιμοποιήσουν για έρευνα, αγορά, πώληση, ενοικίαση και αξιολόγηση πρακτικά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το μερίδιό τους στην αγορά και να επεκταθούν στις αγορές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες mobile για να παρέχουν στους πελάτες τους συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται, τη σωστή στιγμή και όπου και αν βρίσκονται. Οι συνεργάτες μιας επιχείρησης, όπως προμηθευτές, διανομείς και μεταπωλητές, πιστεύουν πως χρησιμοποιώντας τεχνολογία mobile θα επιταχύνουν την είσοδο στην αγορά, θα βελτιώσουν την ικανοποίηση του πελάτη και θα αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές mobile για να βελτιώσουν την εκπαίδευση των μεταπωλητών, να μικρύνουν τον κύκλο πωλήσεων και να εξορθολογίσουν τα logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι πρωτοβουλίες απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των εφαρμογών.

Οι ολοένα και πιο περίπλοκες απαιτήσεις των χρηστών οδηγούν την επιχείρηση να αγοράσει και να αναπτύξει εφαρμογές που προσφέρουν στο χρήστη μία καλαίσθητη, δυνατή και θετική εμπειρία. Η εφαρμογή πρέπει να ενδυναμώνει τις βαθύτερες βασικές δυνατότητες (π.χ. GPS, κάμερα) του λειτουργικού συστήματος και του hardware της φορητής συσκευής. Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει συνεχώς να ενσωματώνουν όλο και περισσότερο δυνατότητες εντοπισμού του γεωγραφικού στίγματος και να συνδυάζονται με τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να εντυπωσιάζουν τους χρήστες (που το θέλουν).

Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλούς ακόμη πολύπλοκους παράγοντες, όπως είναι η μικρή διάρκεια ζωής των συσκευών (λιγότερο από 12 μήνες), η έλλειψη εφαρμογών legacy που είναι φιλικές στις φορητές συσκευές, τα ελλιπή εργαλεία για ανάπτυξη εφαρμογών mobile, ο προβληματισμός για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, οι κίνδυνοι ασφαλείας, τα έξοδα ανάπτυξης, οι ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές εφαρμογών και η ανεπαρκής εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, μαζί με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών, αυξάνουν την πολυπλοκότητα ανάπτυξης των εφαρμογών mobile.

Οι απαιτήσεις για δεδομένα mobile αποτελούν βασικό παράγοντα για το σχεδιασμό εφαρμογών mobile και την εμπειρία του χρήστη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψιν απαιτήσεις, όπως είναι το input/output δεδομένων, η ακρίβεια, ο συγχρονισμός, η αποθήκευση φορητών συσκευών, η αποθήκευση back-end, η επεξεργασία της πολυπλοκότητας, η ευαισθησία στον κίνδυνο και η προστασία της ιδιωτικής ζωής.

3. Ασφάλεια και ταυτοποίηση. Το mobility φέρνει πολλές ανατροπές στον τομέα της ασφάλειας. Η ποικιλία των συσκευών και ο σύντομος κύκλος ζωής τους δεν επιτρέπουν στην ομάδα ασφαλείας να «κλειδώσει» κάθε υπάρχουσα συσκευή. Οι λύσεις αποφυγής απώλειας δεδομένων για φορητές συσκευές είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο με ελάχιστες ή μηδενικές δυνατότητες. Επιπλέον, οι πλατφόρμες προστασίας του endpoint έχουν λίγη ή και καθόλου υποστήριξη για smartphones και tablets. Αν και οι έλεγχοι ασφαλείας, ποικίλουν από συσκευή σε συσκευή, υπάρχουν λύσεις τρίτων κατασκευαστών που επιτρέπουν τους ελέγχους και τη διαχείριση ετερογενών συσκευών.

Παρόλο που η πιστοποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως ανησυχία στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής εφαρμογών mobile, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα συστήματα διαχείρισης της ταυτοποίησης δεν έχουν πολλά να πούνε σχετικά με το πώς ένας πραγματικός χρήστης αποδεικνύει την ταυτότητά του μέσω μίας φορητής συσκευής. Οι πωλητές προγραμμάτων διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών βιάζονται να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την ελλιπή ασφάλεια στο endpoint και τους ελέγχους ταυτοποίησης. Οι εφαρμογές MDM (Mobile Device Management) παρέχουν τη δυνατότητα ορισμού και ενδυνάμωσης πολιτικών mobile μέσω μίας γκάμας hardware και software. Κάποιες λύσεις MDM παρέχουν την τεχνολογία που χρειάζεται για να απομονώσουν επιχειρησιακές πληροφορίες από τα προσωπικά δεδομένα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ξεχωρίζει την επιχειρησιακή πληροφορία από την μη-επιχειρησιακή στα mobile endpoints. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε ένα διαχειριζόμενο πακέτο δεδομένων προστατεύονται μέσω της πιστοποίησης και συνήθως, αλλά όχι πάντα, μέσω της κρυπτογράφησης. Το MDM αναλαμβάνει την κεντρική διαχείριση των πακέτων δεδομένων, ώστε οι ρυθμίσεις να γίνονται από την επιχείρηση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μετακινηθούν χωρίς να επηρεαστούν άλλες πληροφορίες ή εφαρμογές στο mobile endpoint. Οι επιχειρήσεις συνήθως δυσκολεύονται με τη διαχείριση των tablets και smartphones. Η κατακερματισμένη αγορά του MDM, δυναμώνει την πρόκληση και κάνει δύσκολη την καθιέρωση ενός ορισμού σχετικά με το ποιες λειτουργίες του MDM είναι αναγκαίες στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν σύστημα MDM σαν μία μικρής διάρκειας στρατηγική επένδυσης.

4. Επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Οι υπάλληλοι σήμερα μπορούν να εργαστούν οποιαδήποτε στιγμή και όπου κι αν βρίσκονται. Συνήθως χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους φορητές συσκευές και επικοινωνούν μέσω οικιακών δικτύων Wi-Fi. Πολύ συχνά ενοποιούν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο, αποθηκεύουν δεδομένα της επιχείρησης σε public cloud servers και συγχρονίζουν τα δεδομένα μεταξύ συσκευών δικών τους και της επιχείρησης. Επίσης, αντί να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή desktop, προτιμούν να κάνουν μέρη της δουλειάς σε διαφορετικές συσκευές, χρησιμοποιώντας την καλύτερη για κάθε έργο.

Ο υπάλληλος μπορεί να λάβει ενημέρωση για το e-mail του στο smartphone και να στείλει την απάντηση άμεσα μέσω του tablet του, να συλλέξει στοιχεία μέσω τηλεφωνημάτων στο αυτοκίνητο και να συγγράψει μία λεπτομερή αναφορά – με υποστηρικτικά spreadsheets – όταν επιστρέψει στο γραφείο. Η εργασία σε ένα υπολογιστή desktop σημαίνει το άνοιγμα πολλαπλών εφαρμογών – όπως e-mail ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου – κι έπειτα την αντιγραφή των πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών αυτών. Αντίθετα, τα smartphones και τα tablets έχουν τη δυνατότητα αυτή ενσωματωμένη, επομένως η δουλειά γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Εν κατακλείδι
Η έκρηξη στην ανάπτυξη του mobility, των κοινωνικών δικτύων και του cloud computing προσφέρει στις επιχειρήσεις τεράστιες ευκαιρίες και προκλήσεις. Το mobility απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επιλέξουν βάσει προτεραιοτήτων. Για την υλοποίηση μιας σωστής στρατηγικής οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν λύσεις mobile χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική η οποία θα καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης.
Η μέθοδος αυτή βοηθάει το IT παρέχοντας ένα πλαίσιο που καλύπτει όλα τα μείζονα θέματα, υπογραμμίζει τις αλληλεξαρτήσεις και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων μεταξύ αντικρουόμενων tradeoffs.