Σήμερα, καθώς όλοι έχουμε στη διάθεσή μας απεριόριστες σχεδόν πληροφορίες ο όγκος των δεδομένων που καλούμαστε να διαχειριστούμε ολοένα και γιγαντώνεται. Αποτέλεσμα; Οι εργαζόμενοι τείνουν να χάνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε έναν πραγματικό ωκεανό δεδομένων, προκαλώντας περιττά κόστη και απώλεια σημαντικών εργατοωρών.

Κατ’ επέκταση, η πρόκληση πλέον συνίσταται στο να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά επιχειρησιακά δεδομένα, δίχως να υπάρχει η ανάγκη της εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών μηχανών αναζήτησης των εταιρικών εφαρμογών. Όσο για τον βαθμό δυσκολίας, πολλαπλασιάζεται στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος αναλογιστεί το συνδυασμό της δομημένης και της αδόμητης πληροφορίας που βρίσκονται εντός των ίδιων των πληροφοριακών συστημάτων. Μάλιστα, η ύπαρξη αδόμητης πληροφορίας καθιστά την αναζήτηση σε πλείστες περιπτώσεις πρακτικά αδύνατη είτε εξαιρετικά χρονοβόρα. H πληροφορία αυτή, μπορεί να προέρχεται από δημόσιες πηγές, από ενδοεταιρικές πηγές κι από προσωπικά δεδομένα του ίδιου του χρήστη, ο οποίος τα έχει αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας του.

Υπολογίζεται ότι δισεκατομμύρια emails αποστέλλονται κάθε μέρα μεταξύ εταιρειών παγκοσμίως και ως εκ τούτου, ο όγκος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε εταιρικά intranets, συστήματα φακέλων αρχείων, συστήματα αρχειοθέτησης (Document Management Systems) και άλλες εταιρικές λύσεις, όπως λ.χ. ERPs και CRMs αυξάνεται ταχύτερα από ποτέ. Κάτι, που έχει ως αποτέλεσμα, η εργασία της αναζήτησης μίας αναφοράς σε ένα email που έχει διακινηθεί εδώ και 6 μήνες ή ενός αρχείου που είχε δημιουργηθεί εντός της εταιρείας πριν αρκετά χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη όσο και χρονοβόρα. Επιπρόσθετα, η ανάγκη για αναζήτηση εντός δομημένης και αδόμητης πληροφορίας με ενοποιημένο τρόπο, παρότι αυτές αποθηκεύονται σε διαφορετικές πηγές, αποδεικνύεται ολοένα και πιο αναγκαία εξαιτίας των αυξανόμενων ρυθμών της καθημερινής εργασίας και της απαίτησης για από κοινού διαχείρισή τους.

Το dokoniFIND αποτελεί την λύση που διαθέτει η Konica Minolta για την αποδοτική, άμεση όσο και αποτελεσματική διαχείριση κα αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων. Το dokoniFIND λειτουργεί από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλες τις εφαρμογές στις οποίες και δημιουργεί ευρετήριο (index) για το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και αρχείων, εξάγοντας και συγχωνεύοντας το περιεχόμενο από διαφορετικές αποθήκες δεδομένων (Silos), δομώντας έναν ενιαίο όσο και ασφαλή κατάλογο δεδομένων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η λύση της Konica Minolta επιτρέπει την άμεση εμφάνιση του συνόλου των αποτελεσμάτων στα οποία ο χρήστης διαθέτει πρόσβαση με βάση τον απαιτούμενο βαθμό εξουσιοδότησης.

Αποτελώντας μια ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου, το dokoniFIND όχι μόνο χρησιμοποιεί πλήρως την αποτελεσματική εξαγωγή δεδομένων με χρήση τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition), αλλά την ίδια στιγμή υποστηρίζει τους χρήστες στην εύρεση και ανάκτηση οποιουδήποτε τύπου δεδομένων με γρήγορο κι εύκολο τρόπο, ενώνοντας τις συνδεδεμένες αποθήκες δεδομένων, εφαρμογές και βάσεις δεδομένων σε ένα Κοινό Ευρετήριο (Universal Index). Όσο για την ύπαρξη mobile εφαρμογής για λειτουργικό Android και iOS, προσδίδει διευρυμένες δυνατότητες στους επιχειρησιακούς χρήστες για αναζήτηση της πληροφορίας πρακτικά από οποιοδήποτε σημείο κι εάν βρίσκονται. Επιπλέον, η υποστήριξη των Cloud υπηρεσιών καθιστά το dokoniFIND μία λύση που κινείται με βάση τις σύγχρονες τάσεις και επιταγές της τεχνολογίας.

INFO Konica Minolta
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς
Μεσολογγίου 3, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
Τ: +30 210 2896600
F: +30 210 2896615
Ε: [email protected]
S: www.konicaminolta.com.gr