Oι ανάγκες για storage αυξάνονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκθετική ανάπτυξη του όγκου των δεδομένων που «πλημμυρίζει» καθημερινά τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα δεν είναι ίδια, ούτε και οι λύσεις storage. Η επιλογή μιας λύσης storage μπορεί να δείχνει πολύπλοκη, ωστόσο αν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα η επιτυχία είναι, σχεδόν, σίγουρη.

Πηγή: Gartner, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, [email protected]

Κάποτε, αρκούσε κάτι απλό για την επιτυχία μιας λύσης storage: ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό που δεν το είχαν οι ανταγωνιστές, ήταν αρκετό για να κάνει μια λύση storage να κερδίσει τις εντυπώσεις. Αυτό είχε ωθήσει αρκετούς vendors storage να επικεντρωθούν στην τελειοποίηση των προϊόντων τους, παρουσιάζοντάς τα ως αποτέλεσμα της δικής τους καινοτομικής και πρωτοποριακής δράσης που κανένας άλλος ανταγωνιστής τους δεν είχε. Από λειτουργίες όπως η συμπίεση, το deduplication, τα flash και solid state drives έως τη συνδεσιμότητα του unified storage και το bare metal restore, κάθε κομμάτι της αγοράς storage καλυπτόταν από ένα στρατηγικό παίκτη που πλάσαρε τον εαυτό του ως “best-of-breed”. Πλέον, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει.

Ο έντονος ανταγωνισμός, το γεγονός ότι όλοι και περισσότεροι vendors μπορούν να ενσωματώνουν στα προϊόντα καινοτομικά χαρακτηριστικά, το πλασάρισμα στην αγορά των λύσεων storage με ένα παρόμοιο τρόπο που δυσκολεύει τους υποψήφιους αγοραστές να τις ξεχωρίσουν μεταξύ τους, περιπλέκει αρκετά τα πράγματα. Άλλωστε, όπως καταδεικνύει η Gartner σε μια πρόσφατη μελέτη της, το 52% των αγοραστών εξοπλισμού IT δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα στις λύσεις storage που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα πέντε S’s
Η Gartner αναγνωρίζει τη αλλαγή που έχει συντελεστεί σήμερα στη δυναμική αγορά storage, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια που οι αγοραστές storage χρησιμοποιούν για τον εξοπλισμό των πληροφοριακών υποδομών τους έχουν αλλάξει ριζικά. Άλλοτε κραταιοί παράγοντες επιλογής πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη. Το πιο σημαντικό σήμερα για τους επαγγελματίες του IT δεν είναι τόσο το «βάρος» του brand που κουβαλάει ο εκάστοτε vendor, αλλά το κατά πόσο οι λύσεις που θα επιλέξουν μπορεί να μειώσουν το κόστος, να διευρύνουν τις δυνατότητες και να μειώσουν την πολυπλοκότητα.

Στη σχετική μελέτη της, η Gartner συμβουλεύει τους αγοραστές storage να λάβουν υπόψη τους τα «πέντε S’s» (Savings, Simplicity, Support, Sustainability, Synthesis), ήτοι μια σειρά από μη τεχνολογικά κριτήρια, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης νέων λύσεων storage. Στο πλαίσιο αυτό, οι απλές ερωτήσεις που μπορεί να χρειαστεί να απαντηθούν είναι οι εξής:

Savings: Θα καταφέρει μια νέα λύση storage να βελτιώσει το συνολικό ΤCO (Total Cost of Ownership) των πληροφοριακών συστημάτων;

Simplicity: Μπορεί να αναπτυχθεί και να αναβαθμιστεί το storage με την υφιστάμενη in-house πραγματογνωμοσύνη;

Support: O vendor της λύσης θα υποστηρίξει κάθε υποκατάστημα της εταιρείας, ανεξάρτητα με το πού βρίσκεται αυτό;

Sustainability: Θα παραμείνει η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία επίκαιρη σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, για τουλάχιστον τρία ή πέντε χρόνια;

Synthesis: Μπορεί η προτεινόμενη λύση να υποστηρίξει και να επεκτείνει την αξία της συνολικής IT στρατηγικής;

Έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ότι η αγορά storage θα πιάσει κάποια στιγμή ταβάνι. Όπως και όταν έγινε με τις ριζικές αλλαγές που έλαβαν χώρα, όταν οι καταναλωτές άρχισαν να υιοθετούν μαζικά τα smartphones, ο μόνος τρόπος για να μη «βαλτώσει» η αγορά storage, είναι να μπορέσουν οι λύσεις storage να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Και σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η κάθε απόφαση επιλογής πρέπει να ταιριάζει με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας του. Δυστυχώς, δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο να παίρνονται αποφάσεις επιλογής, χωρίς να έχει προηγηθεί μια συνολική ανάλυση για το προσφέρει μια νέα λύση σε θέματα λειτουργικότητας, αλλά και για την τεχνολογική επίδρασή της στην εταιρεία. Καθώς τα μη τεχνολογικά κριτήρια επιλογής θα γίνονται όλο και πιο σημαντικά, θα πρέπει πριν κάθε απόφαση επιλογή να έχει κανείς στο μυαλό του τα ερωτήματα που θέτει η Gartner στη μελέτη της:

  • Χρησιμοποιούνται οι πολύτιμες πληροφορίες που υπάρχουν για το πλήρες δυναμικό μιας λύσης storage;
  • Μπορούν να προστατευτούν τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα μας από τους ουκ ολίγους κινδύνους του σήμερα και να ελαχιστοποιηθούν τα ρίσκα και οι πολυπλοκότητες που προκαλούνται από τις αδόμητες ροές δεδομένων;
  • Υπάρχουν εγγυήσεις ότι όλα τα δεδομένα των πελατών διατηρούνται προστατευμένα στα συστήματα storage της εκάστοτε εταιρείας;

Η προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών, των υπαλλήλων και των επιχειρηματικών συνεργατών είναι κρίσιμη. Καθήκον του ΙΤ είναι να υλοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για την αποθήκευση των εταιρικών δεδομένων και σε αυτό το πλαίσιο η επιλογή της κατάλληλης λύσης storage είναι ιδιαίτερα σημαντική.


Αέναη βελτίωση

Ο Νίκος Ιωάννου, Head of Group IT infrastructure Management της Eurobank, αναλύει τις πτυχές ενός σημαντικού έργου storage που υλοποιήθηκε στον οργανισμό του.

netweek: Πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική στρατηγική strorage για ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό;

Νίκος Ιωάννου: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των εταιρειών και δη των τραπεζών είναι η διαχείριση ενός τεράστιου και διαρκώς αυξανόμενου όγκου πληροφορίας. Η ανάγκη για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών (24×7), η απαίτηση για ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα, η time-to-market πρόκληση για την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα διεύρυνσης & απόδοσης storage, μαζί με την προσπάθεια μείωσης του κόστους, επιβάλλει την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής storage που θα βασίζεται στα εξής: ευελιξία, ασφάλεια & ακεραιότητα των δεδομένων, άμεση επεκτασιμότητα, εύκολη διαχείριση, απρόσκοπτη λειτουργία & απόκριση και μείωση του κόστους.

nw: Ποιες ήταν οι κυριότερες προκλήσεις και ποια τα σημαντικότερα οφέλη του έργου storage που υλοποιήσατε;

Ν. Ιωάννου: Το 2015 ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο consolidation όλων των αποθηκευτικών συστημάτων, τόσο για το πρωτογενές, όσο και για το εναλλακτικό data center μας. Το έργο αυτό, πέρα από την ενοποίηση όλων των συστημάτων, αποτέλεσε αφορμή για να υλοποιήσουμε τεχνικές thin provisioning, data compression & deduplication, ολοκληρώνοντας, παράλληλα, τη virtualized υποδομή μας.

Η κυριότερη πρόκληση ήταν η αντιμετώπιση της παραδοσιακής λογικής, υιοθετώντας τη νέα τεχνολογία και πηγαίνοντας μπροστά. Επιπλέον, έπρεπε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη γρήγορη, άμεση, ευέλικτη απόδοση χώρων και δεδομένων από τη μια και σε ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο από την άλλη, που να διατηρεί τη στιβαρότητα και την προοπτική για το μέλλον. Τέλος, ένα τέτοιο έργο χωρίς πολύ καλό σχεδιασμό, ανάλυση, συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση δεν θα μπορούσε να πετύχει.

Πιστεύω, τελικά, πως το αποτέλεσμα δικαιώνει την προσπάθειά μας. Έχουμε χτίσει μια υποδομή, στην οποία μπορεί να συνδεθεί storage ανεξαρτήτου κατασκευαστή, διαχειριζόμενο εύκολα και γρήγορα από μια κεντρική virtualized πλατφόρμα, αποδίδοντας χώρους και μεταφέροντας δεδομένα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς αυτό να έχει την παραμικρή επίπτωση στην παραγωγική λειτουργία. Παράλληλα, μειώσαμε σημαντικά το κόστος αποθήκευσης και το κόστος νέας αγοράς και βάλαμε τη βάση για τους μηχανισμούς automated tiering, ενσωματώνοντας Flash Storage.

nw: Τι συμβουλές θα δίνατε σε όσους εξετάζουν τρόπους αρτιότερης εκμετάλλευσης του storage;

Ν. Ιωάννου: Πιστεύω, πως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να υπάρχει όραμα και πλάνο. Ποια είναι η επιχειρησιακή ανάγκη τώρα και ποια θα είναι για τα επόμενα 3-5 χρόνια; Ποιες ανάγκες του business, ποιες προκλήσεις των καιρών και τι απαιτήσεις καλείται να καλύψει το ΙΤ;Πού θα δώσουμε έμφαση: στους χώρους, στην ευκολία, στη διαχείριση ή στο κόστος; Δεν έχει νόημα να γίνουν όλα μαζί. Πρέπει να οριοθετήσουμε λοιπόν ένα πλάνο, προτεραιοποιώντας τα επόμενα βήματα/στόχους για να καλύψουμε τις, ιεραρχικά, πιο σημαντικές ανάγκες. Πρέπει να έχουμε πίστη και να χτίζουμε σιγά-σιγά. Η τεχνολογία και οι τεχνικές είναι πολλές και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως μέσο, προκειμένου να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο και όχι ως αυτοσκοπό.

Ωστόσο, πέρα από το όποιο πλάνο και ανάγκη, θεωρώ, γενικά, πως το πρώτο βήμα σε μεγάλους οργανισμούς είναι καταρχάς, η ένταξη ενός virtualization layer στην υποδομή storage, καθώς και η διασύνδεσή του σε ένα SAN περιβάλλον. Αυτό προσφέρει ευελιξία και ανεξαρτητοποίηση από κατασκευαστές. Το επόμενο βήμα πιστεύω είναι η ενσωμάτωση μιας thin provisioning τεχνικής. Τα παραπάνω, αποτελούν μια καλή βάση για να χτίσει κάποιος σταδιακά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού.

nw: Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε περισσότερο το storage στο μέλλον;

Ν. Ιωάννου: Yλοποιήσαμε σταδιακά μία υποδομή storage που καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια «active – active» λογική με τα δύο data centers μας, χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται flash storage και έχουμε ενεργοποιήσει πιλοτικά μηχανισμούς “automated tiering”. Προφανώς, λοιπόν, μας ενδιαφέρει οτιδήποτε σύγχρονο μας πάει πιο μπροστά και καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες μας. Για μας, το ταξίδι για την Ιθάκη είναι αέναο και γεμάτο προκλήσεις.