Με τα δεδομένα να αυξάνονται όλο και ταχύτερα, η αγορά εστιάζει στο πώς οι λύσεις αποθήκευσης μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.

Οι πάροχοι λύσεων αποθήκευσης δεδομένων και cloud χρειάζεται να ανεβάσουν το επίπεδο των υπηρεσιών τους και, ταυτόχρονα, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής πρέπει να είναι έτοιμες να διαχειριστούν τις αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης, ενώ παράλληλα κατανοούν τις τελευταίες τάσεις της αγοράς. Στις μέρες μας, οι CIOs και οι οργανισμοί τους, σε πολλές περιπτώσεις, «πνίγονται» από οτιδήποτε έχει να κάνει με τα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές, οι CIOs πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή των απαιτήσεων αυτών και των νέων τάσεων.

Άλλωστε, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα Big Data χωρίς τις σωστές υποδομές και τα τεχνολογικά εργαλεία για να αποθηκεύσουν και να διαχειριστούν αποδοτικά τα δεδομένα. Παρακάτω θα δούμε ορισμένους τρόπους που οι Διευθύνσεις Πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών που επιτρέπουν πιο ευέλικτες πρακτικές, μεγαλύτερη χωρητικότητα, μειωμένες δαπάνες και αυξημένη διαθεσιμότητα. Ποιες είναι, όμως, αυτές οι τάσεις που ολοένα κάνουν την παρουσία τους πιο αισθητή και διαμορφώνουν την αγορά και που πιθανόν να φέρουν την «επανάσταση» στην αγορά της αποθήκευσης;

Τα Big Data «μεγαλώνουν»
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής είναι η διαχείριση των αναγκών αποθήκευσης. Σύμφωνα με έρευνα της IDC, υπολογίζεται ότι μεταξύ 2005 και 2020 το ψηφιακό σύμπαν θα αναπτυχθεί κατά 300 φορές. Αυτό σημαίνει ότι τα παγκόσμια δεδομένα το 2020 θα αγγίξουν τα 40 τρις GB (5.200 GB/άνθρωπο). Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι τα δεδομένα δεν δημιουργούνται από τους καταναλωτές, αλλά για τους καταναλωτές. Τα περισσότερα νέα δεδομένα αφορούν την συμπεριφορά των καταναλωτών και όχι δεδομένα που δημιουργούνται από αυτούς, τραβώντας, για παράδειγμα, μια φωτογραφία ή δημιουργώντας ένα έγγραφο.

Backup, Recovery, Archive. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορία αυτή είναι από τις πιο σημαντικές στον τεχνολογικό κλάδο για τις εταιρείες, όπως δήλωσε το 66,4% των συμμετεχόντων. Λόγω της σημασίας των backup, recovery και archive αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία ανάγκη και μελλοντικά.

Το κόστος/GB μειώνεται. Τα δεδομένα μπορεί να αυξάνονται, ωστόσο το κόστος της αποθήκευσης δεδομένων/terabyte τείνει να μειώνεται, ενώ η τάση αυτή θα συνεχιστεί καθώς η δημιουργία δεδομένων δημιουργεί την ανάγκη μεγαλύτερης αποθηκευτικής χωρητικότητας.

Η χρήση του cloud. Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν τις λύσεις cloud, με τα private cloud να αυξάνονται ελάχιστα το 2014 πριν αρχίσουν να παρουσιάζουν τάσεις μείωσης το 2015. Από την άλλη, η χρήση των εξωτερικών public cloud θα μειωθεί σημαντικά και το cloud computing συνολικά δεν θα αντιπροσωπεύει περισσότερο του 20% του συνολικού storage.

Το virtualization υπερισχύει του παραδοσιακού IT περιβάλλοντος. Το virtualization πλέον έχει εξαπλωθεί σημαντικά και το παραδοσιακό περιβάλλον του IT θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς η χρήση virtualized servers συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, ενώ υπολογίζεται ότι το 2015 θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της αποθήκευσης των οργανισμών. Μέχρι τότε, το παραδοσιακό περιβάλλον του IT θα αντιπροσωπεύει λιγότερο του 30% της αποθήκευσης, με τα public cloud να αντιπροσωπεύει λιγότερο του 10% και τα private cloud κάτι λιγότερο του 20%.

Το virtualized storage αυξάνεται. Αρκετοί πάροχοι έχουν ήδη λανσάρει virtual συσκευές αποθήκευσης τα τελευταία χρόνια. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν χώρους αποθήκευσης εκτός των φυσικών τους χώρων και καθώς οι τιμές τους γίνονται όλο και πιο προσιτές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και η ανάπτυξή τους θα παρουσιάσει μία σημαντική αυξητική τάση.

Νέες τεχνολογίες. Η αγορά της αποθήκευσης δημιουργεί συνεχώς καινούριες μορφές τεχνολογίας ώστε να ανταπεξέλθει στην χωρητικότητα και την αποδοτικότητα που απαιτείται, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες και σχεδιασμοί. Μερικές από αυτές είναι τα hard drives με ήλιο, flash και οπτικοί δίσκοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κλάδος της αποθήκευσης προφανώς και αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς και πολλές τεχνολογίες «γεννιούνται» από τον όγκο των Big Data.


Software-Defined Storage — η επόμενη γενικά υποδομών
Στον σημερινό ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει συνεχώς να βρίσκουν τρόπους να παραμένουν ανταγωνιστικές. Η αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων αποτελούν σημαντικό κομμάτι των υποδομών τους, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό αύξησης των δεδομένων, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι των επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ και το R&D. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής πρέπει να αποτελέσουν μια υπηρεσία που επικεντρώνεται στην αποθήκευση και, επομένως, ανταποκρίνεται αποδοτικά στις ανάγκες του κάθε τμήματος. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να υιοθετήσουν ευέλικτες και επεκτάσιμες υποδομές.

Οι λύσεις αποθήκευσης που βασίζονται σε λογισμικό (Software- Defined Storage – SDS) υπόσχονται να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες αποθήκευσης μέσω λογισμικού που χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές και το υπάρχον hardware. Η χωρητικότητα, η ενσωμάτωση με τους servers και το δίκτυο, το backup και η πολυπλοκότητα της διαχείρισης αποτελούν αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της αποθήκευσης. Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί Διευθυντές Πληροφορικής με τις λύσεις αποθήκευσης είναι ότι είναι δαπανηρές, μη-ευέλικτες και δύσκολες στη διαχείρισης. Επομένως, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αναγκάζονται να αγοράσουν μία πλειάδα αποθηκευτικών προϊόντων για να ικανοποιήσουν τον όγκο εργασίας της επιχείρησης. Οι προκλήσεις αυτές σημαίνουν ότι οι Διευθύνσεις Πληροφορικής πρέπει:

 • Να αναζητήσουν παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης που βασίζονται σε μοντέρνες αρχιτεκτονικές, παρέχοντας πολλά από τα ίδια οφέλη με τις λύσεις SDS αναφορικά με την ευελιξία.
 • Να εξετάσουν τρόπους για τη μείωση των σιλό δικτύων και αποθήκευσης που έχουν κατακλύσει τα κέντρα δεδομένων με την υιοθέτηση υποδομών shared storage.
 • Να βελτιστοποιήσουν τα κέντρα δεδομένων με λύσεις private cloud, καθώς και αυτοματοποιημένη διαχείριση των δεδομένων.

Αυτή τη στιγμή μέσα στους οργανισμούς υπάρχει μεγάλη ανάγκη προσεκτικής εξέτασης και εύρεσης ενός νέου μοντέλου υποδομής – ένα μοντέλο που θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις λειτουργίες των legacy επιχειρησιακών συστημάτων, αλλά, ταυτόχρονα, θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία και επεκτασιμότητα. Οι παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει τις Διευθύνσεις Πληροφορικής να απαιτούν – και τους προμηθευτές να παρέχουν – μια νέα μορφή υποδομής – μια υποδομή software-defined, στην οποία η αποθήκευση θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι ακριβώς είναι το SDS
Οι λύσεις SDS, σύμφωνα με την IDC, είναι πλατφόρμες που παρέχουν μια πλήρη σουίτα αποθηκευτικών υπηρεσιών μέσω λογισμικού, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Το SDS ουσιαστικά αλλάζει το πώς οι αποθηκευτικές πλατφόρμες διανέμονται και παράγονται. Η ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει τις προβλέψεις της IDC ότι η αγορά SDS θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά συστημάτων αποθήκευσης σε δίσκο.

Τα οφέλη του SDS
Οι λύσεις SDS πασχίζουν αυτή τη στιγμή να παρέχουν το επίπεδο και τη λειτουργικότητα που οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αναμένουν, σύμφωνα με αυτά που λαμβάνουν από τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης. Η υιοθέτηση όμως μιας τέτοιας λύσης μπορεί να βοηθήσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής να αποκομίσει και άλλα οφέλη, όπως αυξημένο ROI και απλοποιημένη διαχείριση.

Το μέλλον
Η IDC αναμένει ότι οι λύσεις SDS θα ηγηθούν του σχεδιασμού των συστημάτων αποθήκευσης επόμενης γενιάς και οι χρήστες θα αναζητούν ανάλογες λύσεις ως το μέσο αποθήκευσης δεδομένων εξοικονομώντας χρήματα, ειδικά καθώς τα δεδομένα αυξάνονται. Με τον ίδιο τρόπο, τα κέντρα δεδομένων του μέλλοντος θα συνεχίσουν να αλλάζουν με τον πολλαπλασιασμό των λύσεων SDS. Οι πλατφόρμες SDS θα συνεχίσουν να παρέχουν μεγάλη αξία και όλοι οι προμηθευτές αναμένεται να εισέλθουν σταδιακά σε αυτές. Η απόδειξη είναι το γεγονός ότι όσοι έχουν ήδη κάνει επιτυχημένες προσπάθειες στον τομέα αυτό έχουν συνεργαστεί με εταιρείες startup για τη δημιουργία ακόμη πιο επιτυχημένων λύσεων. Η IDC προβλέπει ότι με τον πολλαπλασιασμό των λύσεων, ο διαχωρισμός μεταξύ hardware, λογισμικού και προμηθευτών αποθήκευσης cloud θα υποχωρήσει και τελικά θα εξαφανιστεί.

Οι οργανισμοί πρέπει να είναι ευέλικτοι όσον αφορά την υιοθέτηση νέου λογισμικού που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού και πρέπει να «πιέσουν» τους προμηθευτές τους να παρέχουν ποιότητα υπηρεσιών και εγγύηση ποιότητας με νέες λύσεις SDS. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ωριμάσουν αυτές οι λύσεις και να είναι έτοιμες να διαχειριστούν τους μεγάλους όγκους δεδομένων που συγκεντρώνονται στα κέντρα δεδομένων. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν παρά να κερδίσουν από τις επενδύσεις τους σε λύσεις SDS μέσω της συνεργασίας τους με προμηθευτές που μπορούν να παρέχουν end-to-end λύσεις, που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες απόδοσης, διαθεσιμότητας, υποστήριξης και επεκτασιμότητας.

Η επιλογή του cloud
Η αποθήκευση δεδομένων στο cloud ξεπερνά σταδιακά μια σημαντική πρόκληση για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής: τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων που πρέπει να προστατευτούν. Το cloud εξαλείφει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, τις ταχύτητες μεταφοράς των δεδομένων, τη διαθεσιμότητά τους, ενώ παράλληλα παρέχει ευελιξία και βελτιωμένο ROI. Βεβαίως, ακόμη πολλοί Διευθυντές Πληροφορικής εμφανίζονται σκεπτικοί προς το cloud, αν και το βασικό του πλεονέκτημα είναι η ικανότητά του να αυξάνει την χωρητικότητα αποθήκευσης, χωρίς επιπλέον επενδύσεις σε νέες υποδομές, προσωπικό και άδειες λογισμικού. Η κυριότερη ανησυχία αφορά στο γεγονός ότι σημαντικά δεδομένα του οργανισμού βγαίνουν εκτός των εγκαταστάσεών του.

Παρόλα αυτά, το cloud αποτελεί μια ασφαλή και προσιτή λύση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Διεύθυνση Πληροφορικής: τη διαχείριση του τεράστιου – και συνεχώς αυξανόμενου – όγκου δεδομένων που πρέπει να αποθηκευθεί και να προστατευθεί. Ακόμη και οι οργανισμοί που διαθέτουν ήδη μια αποτελεσματική διαδικασία αποθήκευσης των δεδομένων τους μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να νιώσουν «καταβεβλημένοι» από τους όγκους των δεδομένων που θα έχουν να διαχειριστούν – πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι τα δεδομένα τους αυξάνονται ετησίως κατά 40-60%.

Η ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικά τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής – τα δεδομένα πρέπει να παραμένουν ασφαλή κατά τη μεταφορά τους από και προς το cloud, καθώς και κατά την «παραμονή» τους σε αυτό. Επίσης, η ταχύτητα μεταφοράς τους αποτελεί ένα ακόμη «εμπόδιο», όπως και η διαθεσιμότητά τους – πρέπει να είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή αυτά ζητηθούν, καθώς η μη προσβασιμότητα σε αυτά μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Τέλος, το ROI, για το οποίο ανησυχούν ιδιαίτερα και οι CFOs, αποτελεί ιδιαίτερο κομμάτι του cloud, καθώς τα οικονομικά του αποτελούν μεγάλη ανησυχία σε καιρούς μειωμένων προϋπολογισμών. Κάθε μία από αυτές τις ανησυχίες μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή τεχνολογιών που παρέχουν μειωμένες απαιτήσεις για τη διαχείριση των συστημάτων, αποφεύγεται η χρήση κασετών και δίσκων και προσφέρεται η ασφαλής αποθήκευση εκτός εγκαταστάσεων και παράλληλα ουσιαστικό ROI.


Το storage πρέπει να είναι business enabler

O Βασίλης Τσιρώνης, IT Infrastructure Manager, L’Oreal Hellas A.E., μιλάει στο netweek για τη στρατηγική storage που ακολουθεί στον οργανισμό του, δίνοντας, παράλληλα, συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξει μια Διεύθυνση Πληροφορικής κατά την επιλογή ενός συστήματος storage.

netweek: Συμφωνείτε ότι το storage δεν αφορά μόνο την αποθήκευση δεδομένων, αλλά και τη διαχείρισή τους; Εσείς ποια στρατηγική storage ακολουθείτε στον οργανισμό σας;

Βασίλης Τσιρώνης: Αναμφίβολα το storage δεν αφορά μόνο την αποθήκευση των δεδομένων, αλλά και τη διαχείρισή τους. Ο αποθηκευτικός χώρος σε ένα σύστημα storage δεν μπορεί να είναι άπειρος, κατά συνέπεια απαιτείται σωστή διαχείριση. Η σπάταλη αποθηκευτικού χώρου αποτελεί τον νούμερο ένα οικονομικό εχθρό του ΙΤ. Είναι γνωστό ότι ο χώρος που διατίθεται στους χρήστες και στους servers (virtual ή μη) για τα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές, δεν χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου από την πρώτη στιγμή της διάθεσής του. Προϋπολογίζεις, για παράδειγμα, ότι ένας SQL Server θα χρειαστεί 100GB στο storage του και τα κάνεις allocate.

Ωστόσο, αρχικά θα χρησιμοποιήσεις μόνο τα 2GB, οπότε τι κάνεις με τα υπόλοιπα 98GB μέχρι να καλυφτούν; Μένουν αναξιοποίητα; Είναι κρίμα ο αναξιοποίητος χώρος να μην μπορεί να δοθεί σε ένα άλλο σύστημα που τον έχει ανάγκη. Παλαιότερα, δεν είχες επιλογή. Έκανες allocate volumes και όταν τελείωνε o διαθέσιμος προς allocation χώρος στο storage – παρότι τα συνολικά δεδομένα μπορεί να μην ξεπερνούσαν το 70% του συνολικού capacity – αναγκαζόσουν να αγοράσεις δίσκους για να επεκτείνεις το χώρο σου. Σήμερα, υπάρχει εναλλακτική επιλογή και ακούει στον όρο “Thin Provisioning”. Είναι και η επιλογή που έχουμε υιοθετήσει στην L’Oreal Hellas.

To HP 3PAR σύστημα που προμηθευτήκαμε με το thin provisioning που παρέχει μάς εξοικονόμησε χώρο (70% στη VM φάρμα και 35% στους File Servers). Μοιράζουμε τον χώρο που κρίνουμε ότι θα απαιτηθεί, αλλά κάθε φορά χρησιμοποιούμε τον χώρο που πραγματικά καλύπτουμε, έχοντας περιθώριο να υπερβούμε τον πραγματικό διαθέσιμο και την ευελιξία να μην παραγγείλουμε άμεσα νέους δίσκους.

netweek: Ποια είναι εκείνα τα πράγματα που εκτιμάτε ότι πρέπει να προσεχθούν κατά την επιλογή ενός συστήματος storage από μια Διεύθυνση Πληροφορικής;

Βασίλης Τσιρώνης: Τα κριτήρια που πρέπει να προσεχθούν κατά την επιλογή ενός storage από μια Διεύθυνση Πληροφορικής είναι κατά την γνώμη μου άμεσα εξαρτώμενα από τις ανάγκες του οργανισμού σου, καθώς και από το budget που διαθέτεις. Ως «βασικό πακέτο» ένα storage θα πρέπει να:

 • Xρησιμοποιεί συνδυασμό high-end και low-end δίσκων (tiering).
 • Δημιουργεί data replication groups.
 • Υποστηρίζει την επέκταση των volumes χωρίς downtime, όπως και τα Multipath presentation και Αlarm notification thresholds.
 • Προσφέρει άψογη συνεργασία με την εκάστοτε Virtualization πλατφόρμα.
 • Διαθέτει φιλικό GUI (το οποίο θα μειώνει το χρόνο που θα χρειάζεται για την διαχείριση του storage).
 • Είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή.

Από εκεί και πέρα, σε απαιτητικά περιβάλλοντα (mid-range & Enterprise), όπως αυτό της L’Oreal Hellas, ένα storage θα πρέπει να μπορεί να:

 • Παρέχει άμεση ανάθεση χώρου (volume) σε host.
 • Παρέχει άμεση αλλαγή επιπέδου RAID, όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις των εφαρμογών.
 • Παρέχεται online μεταφορά ενός virtual volume από high-end σε low-end δίσκους και αντίστροφα, ανάλογα με τις απαιτήσεις, το οποίο να είναι transparent προς τον τελικό χρήστη, διατηρώντας την εμπειρία χρήστη στα επίπεδα που αυτός επιθυμεί.
 • Αναλαμβάνει εξολοκλήρου το storage του thin provisioning – ιδανικά με ξεχωριστό επεξεργαστή – έτσι ώστε να μην απασχολούνται οι CPUs και RAM των hosts.
 • Ανοίγει απευθείας κλήση στον storage vendor σε περίπτωση βλάβης.
 • Παρέχει αυτόματο space reclamation.
 • Διαθέτει πολύ ισχυρά availability που προσεγγίζουν το 99.999%, ούτως ώστε να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις υπηρεσίες IT προς το Business.

Από πλευράς οικονομίας κλίμακας θα πρέπει να έχει χαμηλό TCO, χωρίς κρυφά κόστη (ειδικά στο licensing), διατηρώντας το κόστος αποθήκευσης σε ιδανικά επίπεδα. Εν κατακλείδι, ένα storage θα πρέπει να είναι business-enabler, ικανοποιώντας τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης ενός οργανισμού.