Οποιος μπαίνει στο παιχνίδι του virtualization πρέπει εξαρχής να προσέξει μερικά βασικά πράγματα. Πρόκειται για μικρά μυστικά που θα τον γλιτώσουν από έξτρα κόστη επένδυσης και υπηρεσιών.

Το virtualization, αν μη τι άλλο, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλάκις τα δύο τελευταία χρόνια. Πώς, όμως, μπορεί κανείς να αποφύγει τα λάθη στη χρήση του virtualization και ποια σημεία πρέπει να προσέξει; Υπάρχουν μερικά βασικά πράγματα που προαπαιτούνται για ένα επιτυχημένο virtualization και τα οποία είναι τα εξής:

>Ασφάλεια. Αποτελεί κατά πολλούς τον πλέον ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση του virtualization και κακώς έχει λάβει αυτές τις διαστάσεις. Η ασφάλεια αντιμετωπίζεται με σωστό σχεδιασμό εξαρχής και όχι με ανασχεδιασμό κατόπιν. Αδυναμίες δημιουργούνται, όταν η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται εξαρχής στο βαθμό που θα έπρεπε και με τη σοβαρότητα που της αρμόζει. Αυτό μπορεί να σημαίνει τη δημιουργία ξεχωριστών ζωνών, με σωστά firewall μεταξύ των ζωνών και κατά περίπτωση διαφορετικά hardware clusters για dedicated resources ανά ζώνη – εφόσον αυτό είναι απαιτητό.

Επίσης, διαδικασίες όπως είναι τα patch management, hardening processes & antivirus updates, σίγουρα ενισχύουν την προστασία. Γι’ αυτούς που θέλουν να πάνε το security λίγο παραπέρα, είναι απαραίτητες διαδικασίες όπως τα Internal Vulnerability Scanning, Web external Penetration tests, Internal Penetration tests, Web application firewalls και system logging (review). Η σωστή επιλογή προϊόντων ή λύσεων εξαρχής μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή έξτρα κόστους για την κάλυψη τους.

>ΙΤ Roles Transformation. Η εποχή των παραδοσιακών admins έχει παρέλθει ανεπίστρεπτή. Ο system admin δεν μπορεί να κάνει provision στον server, χωρίς να διαθέσει το ανάλογο storage LUN ή το επιθυμητό VLAN από το virtual switch. Ο server είναι προκαθορισμένος. άρα ο ρόλος του admin, πλέον, δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία τής οποιαδήποτε μηχανής. Το switch σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα διαχειρίζεται virtually και το storage θα γίνεται εξαρχής allocate σε μεγάλα pool από TBs. Είναι η στιγμή που πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους μας να εμπλακούν και με τα υπόλοιπα πεδία γνώσεων, αν θέλουν να παραμείνουν στην αιχμή και να είναι ανταγωνιστικοί.

>Νew Roles. Στον αντίποδα, νέοι ρόλοι βγαίνουν στην επιφάνεια μιας και περιοχές, όπως τα Capacity planning, Platform Management, Disaster Recovery, Performance Management, Monitoring – Availability Management, SLA Management, Security Engineers, ITSM (Change-Incident management) και CMDB, αποκτούν ουσία. Οι ρόλοι αυτοί απαιτούν ανθρώπους που είτε τους αναδεικνύουμε από το υπάρχον έμψυχο υλικό, είτε τους αναζητούμε στην αγορά, δημιουργώντας νέες θέσεις για νέους ρόλους (με έμμεση αύξηση του κόστους συντήρησης τής υποδομής).

>End User Computing. Η χρήση εικονικής τεχνολογίας δημιουργεί και το υπόβαθρο για την εκμετάλλευση της στον ιδανικό πελάτη-χρήστη. Αμεσα αποτελέσματα, όπως μείωση κόστους διαχείρισης του στόλου των desktops -ακόμα και laptops- με τη χρήση μικρών και ευέλικτων clients, μείωση του χρόνου υλοποίησης ή επέκτασης νέων θέσεων με την άμεση διάθεση νέων πόρων, απλοποίηση της υλοποίησης νέας εγκατάστασης με το installation του όποιου application στο αρχικό golden image ή ακόμα και με το application virtualization, απόλυτη διαχείριση της ασφάλειας των χρηστών καθώς και απόλυτη διαχείριση των πόρων που έχουν διατεθεί στους χρήστες.

>Disaster Recovery. Η διαχείριση του disaster απλοποιείται. Το disaster πλέον είναι replica της παραγωγής (design – security – network – storage) και με την αυτοματοποίηση του επιτυγχάνεται η σημαντική απλοποίηση του σε σχέση με το παρελθόν.

>New Environments. Η ύπαρξη πολλαπλών περιβαλλόντων, που αποτελούσε πονοκέφαλο για πολλές εταιρείες, επιλύεται με το virtualization. Δύο, τρεις φυσικοί servers μπορούν να δώσουν αρκετά VMs για να έχει η όποια εταιρεία το σωστό test -development environment ή ακόμα περισσότερο το σωστό User Acceptance Test environment (UAT). Η ελαχιστοποίηση του ρίσκου δοκιμών στο παραγωγικό περιβάλλον ισοδυναμεί με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας στην παραγωγή.

>SLA Management. Η υποδομή είναι διαχειρίσιμη, όταν το SLA management είναι εφικτό και αξιόπιστο σε σημείο που δεν αντικατοπτρίζει μόνο ένα αριθμό servers, αλλά ένα σύνολο πόρων (Servers-Network-Storage) με άμεσο αποτέλεσμα την ασφαλή εξαγωγή μετρήσεων SLA σε επίπεδο Service end to end.

Ολα τα ανωτέρω και ίσως και άλλα μικρότερα, αλλά διόλου αμελητέα, είναι στοιχεία που κάθε εταιρεία εκτιμά ως αποτέλεσμα τής χρήσης νέας τεχνολογίας ή αποτέλεσμα των όποιων επενδύσεων.