Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι το virtualization ενσωματώνεται στη λογική ενός ad hoc project. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την υλοποίησή του.

Tα τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης του virtualization έχουν αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό εξηγεί γιατί το virtualization εφαρμόζεται σχεδόν παντού, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το business computing. Eτσι, η επιλογή μιας σωστής στρατηγικής υλοποίησής του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τα συνήθη λάθη ενώ θα αποκομίσετε και τα μέγιστη οφέλη για την εταιρεία σας. Πριν, ωστόσο, προχωρήσει κανείς στην υλοποίηση μιας λύσης virtualization θα πρέπει, καταρχήν, να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει και τι ανάγκες σκοπεύει να καλύψει.

Για παράδειγμα, τον ενδιαφέρει η βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους ή ενδιαφέρεται για οφέλη όπως είναι η αυξανόμενη ευελιξία σε αλλαγές και η ελαχιστοποίηση κινδύνου; Αν και τα βραχυπρόθεσμα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν εστιάζοντας σε μια «απλή» λύση όπως είναι το server virtualization, τα μακροπρόθεσμα οφέλη απαιτούν μια ευρύτερη στρατηγική που να περιλαμβάνει όλα τα είδη του virtualization (server, storage & data, desktop και network). Ενα ακόμα σημαντικό βήμα για να γίνει το virtualization αποδοτικό είναι η εκτίμηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στο εταιρικό δίκτυο για να καθοριστεί έτσι τι και που έχει νόημα να γίνει το virtualize.

Σχεδιασμός
H ενσωμάτωση ενός εικονικού περιβάλλοντος απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και αρκετό χρόνο (ο οποίος μειώνεται δραστικά, αν ο administrator έχει την κατάλληλη γνώση και τα σωστά εργαλεία). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να υιοθετηθεί μια ορθή στρατηγική εξ αρχής, ώστε να διασφαλιστούν τα μέγιστα οφέλη.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκτιμηθούν η χωρητικότητα του data center, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διαχείριση τού ώστε να ενσωματωθούν τα virtual machines, να οριστεί εκείνος που θα διαχειρίζεται όλη την υποδομή του virtualization και τέλος να εκμαιευτεί κάθε χρήσιμη εξειδικευμένη πληροφορία από τον vendor και από όπου αλλού είναι εφικτό. Η συρρίκνωση του κόστους που επιτυγχάνεται μέσω του virtualization – καθώς μέσω αυτού μειώνονται οι ανάγκες για φυσικό εξοπλισμό (servers, ρεύμα, χώρος) – είναι δεδομένη. Αυτό που δεν είναι δεδομένο είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής στρατηγικής. Το κόστος δεν είναι, φυσικά, το μόνο πλεονέκτημα (αν και στις ημέρες μας αποτελεί, μάλλον, το πρωτεύον).

Στα υπόλοιπα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ευελιξία, η επιτάχυνση στη λειτουργία της εταιρείας και η παροχή πόρων όπου και όταν χρειάζεται με την ελάχιστη ή με μηδενική λειτουργική δυσλειτουργία – κρατώντας την εταιρεία σε μια αδιάλειπτη λειτουργία. Για να γίνει το τελευταίο θα πρέπει να ληφθεί εξ αρχής μέριμνα για τα αδύνατα σημεία της υποδομής. Η φύση του virtualization είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει θέματα ασφαλείας και συμβατότητας, αν δεν πάρει κανείς τα μέτρα του. Το να παραβλέπει κανείς τα βασικά- όπως είναι, για παράδειγμα, η τακτική εγκατάσταση patches και updates και η ενεργοποίηση μηχανικών προστασίας από επιθέσεις – μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα χωρίς να υπάρχει λόγος.

Επίσης, θα πρέπει να εκτιμηθεί και ο φόρτος εργασίας που προκαλείται ανά πάσα στιγμή και πώς μπορεί να απορροφηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αρνητική επίδραση στο εικονοποιημένο σύστημα. Επιπλέον, για να μπορέσετε να γευτείτε όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες προετοιμασίες. Οπως:

• Να δημιουργήσετε  μια εξισορροπημένη αρχιτεκτονική στο hardware ώστε αυτό να προσφέρει συγκρίσιμες δυνατότητες απόδοσης. Αναλύστε κάθε στοιχείο στην υποδομή σας ώστε να πάρετε το μέγιστο από κάθε συστατικό. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να εκμαιεύσει τη μέγιστη ισχύ από τους πολυπύρηνους servers μόνο όταν ταιριάζουν με ισοδύναμες μνήμες και χωρητικότητα δικτύου, αλλιώς τα οφέλη τους περιορίζονται.
• Χρησιμοποιήστε μια απλή δικτυακή σύνδεση για να διανέμετε ευέλικτα το bandwidth. Μια απλή δικτυακή σύνδεση μεγάλου bandwidth με virtual συνδέσεις σε servers και storage διανέμει το bandwidth ανάλογα με τις ανάγκες κι επιτρέπει τις γρήγορες αλλαγές σε ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε κάτι.
• Αποφύγετε τη χρήση ενός πολύπλευρου μοντέλου και προτιμήστε τη λύση μιας υποδομής bladed με shared storage.Με αυτό τον τρόπο θα εκμεταλλευτείτε πλήρως την ευελιξία που προσφέρει μια λύση virtualization.

Τι πρέπει να προσέξετε
Ενα από τα πιο συχνά λάθη που κάνει το τμήμα ΙΤ μιας εταιρείας κατά την ενσωμάτωση του virtualization στην υποδομή του είναι να το κάνει με λογική ενός ad hoc project. Με αυτό τον τρόπο θα χρειαστεί κανείς να διαχειριστεί δύο διαφορετικές υποδομές – τη φυσική και την εικονική. Ετσι, μετριάζονται τα πιθανά οφέλη που προσφέρει μια πλήρη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή. Ενα άλλο λάθος είναι να παραβλέψει κανείς τα …πολιτισμικά εμπόδια που θα έπρεπε να εκτιμηθούν πριν την υλοποίηση του virtualization.To virtualization αλλάζει το data center και επιδρά σημαντικά στην οργανωτική δομή. Οι διαμοιρασμός των πόρων που ενεργοποιεί το virtualization μέσα στο data center προαπαιτεί ότι τα εκάστοτε τμήματα θα πρέπει να το κάνουν αυτό.

Για παράδειγμα, κάποια τμήματα θα εξαναγκαστούν να μοιράσουν συστήματα που έως τώρα τα διαχειρίζονταν αποκλειστικά. Και είναι λογικό να θέσουν ερωτήματα του τύπου, ποιος θα έχει τον έλεγχο, αν θα χρειαστεί να συρρικνωθεί το εκάστοτε τμήμα και αν χρειάζεται να γίνει εκπαίδευση στις νέες δυνατότητες διαχείρισης; Μια προσεκτική χάραξη της στρατηγικής θα σας βοηθήσει να αποφύγετε λάθη όπως τα παραπάνω. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας και οι διεργασίες και να μην επικεντρώνεται κανείς μόνο στην τεχνολογία.

Τα εικονικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από θέματα που απαιτούν μια προσεκτική διαχείριση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα ασφάλειας, απόδοσης και διάχυσης του server. Καθώς είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει κανείς νέα virtual machines, από κάθε φυσικό server μπορεί σύντομα να προκύψουν, για παράδειγμα, 50 virtual machines τα οποία και θα χρειάζονται διαχείριση. Το virtualization μπορεί, επίσης, να μεταμορφώσει στάνταρ διαδικασίες IT όπως είναι το provisioning. Ετσι, μια χειροκίνητη διαδικασία που απαιτεί εβδομάδες ή μήνες μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε λεπτά ή ημέρες με το σωστό software εργαλείο διαχείρισης.

Τέλος, μην ξεχνάτε το γεγονός ότι τα data centers υλοποιούνται εν γένη σε ετερογενή περιβάλλοντα. Οπότε είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι τα εργαλεία που θα επιλέξετε για τη διαχείριση τους θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο φυσικό όσο και στο εικονικό περιβάλλον, όπως επίσης και σε περιβάλλοντα διαφορετικών vendors.

Τα επτά βήματα της επιτυχίας
Tο επιτυχημένο virtualization δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Η σωστή προετοιμασία, η οργάνωση και η επιλογή μιας σωστής στρατηγικής παίζουν σημαντικό ρόλο. Εμείς σας παραθέτουμε παρακάτω επτά σημεία, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη υλοποίηση του virtualization.

1. Περισσότερο στρατηγική, λιγότερο τεχνολογία. Κατά τη χάραξη της στρατηγικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι η μείωση κόστους, η ποιότητα υπηρεσιών και η βιωσιμότητα. 
2. Ανάλυση της αρχιτεκτονικής της υποδομής. Αν δεν γίνει αυτή η ανάλυση μπορεί να χρειαστούν να γίνουν κατόπιν διορθωτικές κινήσεις που θα προκαλέσουν πρόσθετο κόστος.
3. Ενσωμάτωση σε όλη τη δικτυακή υποδομή. Πρέπει όλα τα επιμέρους τμήματα να έχουν πρόσβαση και να εκμεταλλεύονται το virtualization.
4. Ανάλυση χρηστών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, εφόσον γίνει σωστά.
5. Καταγραφή της υποδομής. Με τη ενσωμάτωση του virtualization αλλάζει δομικά η υποδομή και οι μέθοδοι διαχείρισης των χρηστών. Η χαρτογράφηση όλης της υποδομής μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
6. Το ROI πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμο.
7. Μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση και αυτοματοποίηση σε σχέση με τις λύσεις διαχείρισης που χρησιμοποιούνται ήδη.