Η έντονα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου της Entersoft προήλθε κυρίως από την απόκτηση πολλών νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα της (ERP, CRM, SCM) αλλά και από την εξαγορά της δραστηριότητας Pocketbiz στα μέσα του 2018. Η εξαγορά αυτή επηρέασε τα έσοδα μόνο στο 2ο εξάμηνο του έτους.

Συνολικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 13,8 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 17% περίπου, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 45% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 1,98 εκ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται αφενός στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS, Mobile SFA και οι υπηρεσίες SaaS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η Entersoft και η θυγατρική Retail Link κατάφεραν να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια νέων πελατών μέσα στο έτος, ενώ στα μέσα του 2018 η εξαγοράς της δραστηριότητας Enterprise Mobility Pocketbiz από την εταιρεία Sieben, διεύρυνε περαιτέρω το πελατολόγιο της εταιρείας. Τα τελευταία τρία χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ετήσια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των κερδών.

Για το 2019 η επιδίωξη της Διοίκησης είναι να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ανάπτυξης, με αιχμή του δόρατος την απόκτηση νέων πελατών στα συστήματα ERP, την ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό, αλλά και την περαιτέρω διείσδυση των νέων και καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών της στο χώρο του Supply Chain, του Enterprise Mobility και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.