Έντονη υποχώρηση του δείκτη προσδοκιών στον κλάδο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού σημειώθηκε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 87,0 (από 108,8 τον Ιανουάριο) και αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα των 105,7 μονάδων). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν σημαντικά τον Φεβρουάριο (στις +8 μονάδες από +28 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα). Αντίστοιχα, έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, καθώς διαμορφώθηκαν στις +8 μονάδες (από +33 μονάδες τον Ιανουάριο).

Οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης υποχώρησαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα (από τις +33 μονάδες), ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διαμορφώθηκαν στις +15 μονάδες από +33 τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές εξασθένισαν ήπια και διαμορφώθηκαν στις +15 μονάδες. Συνολικά, στην ελληνική αγορά υπήρξε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.