Για 2η χρονιά τα Environmental Awards έρχονται να αξιολογήσουν, να επιβραβεύσουν και να αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που υποστηρίζουν έμπρακτα ότι η λήψη μέτρων είναι σίγουρη επένδυση για το μέλλον.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη, έγκριτη κριτική επιτροπή μεταξύ των οποίων βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων. Τα Environmental Awards 2014 χωρίζονται σε 2 πυλώνες: Ο πρώτος αφορά επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες για την αποτελεσματική αξιοποίηση ή διαχείριση των αποβλήτων τους ή εφαρμόζουν τις αρχές της αειφορίας σε όλο το εύρος της παραγωγής και της λειτουργίας τους. Ο δεύτερος αφορά Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συμπράκτες τους για την αξιοποίηση διαδικασιών και πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα διαρκέσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2013 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο 2013.