Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή διοργάνωση και την εξαιρετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων, η BOUSSIAS διοργανώνει και φέτος τα Environmental Awards 2014. Τα βραβεία που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία, βρίσκονται πάλι στο προσκήνιο, περισσότερο ώριμα, με σημαντικές αλλαγές και νέες κατηγορίες βραβείων.

Νέες ενότητες και κατηγορίες βραβείων προστέθηκαν στη φετινή 2η διοργάνωση, που βρίσκεται ήδη στην τελική της ευθεία. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων έγινε περισσότερο «φιλική», αξιοποιώντας την τεχνολογία, ενώ με νέες ιδέες και συσσωρευμένη εμπειρία παρουσιάζεται και η κριτική επιτροπή αξιολόγησης. Τα Environmental Awards 2014 έχουν ήδη καταστεί ο πλέον σημαντικός θεσμός επιβράβευσης δράσεων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό, χαρακτηριστική είναι και η προσθήκη νέων κατηγοριών βραβείων που αφορούν Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συμπράκτες τους για την αξιοποίηση διαδικασιών και πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Για όλες τις αλλαγές και τις καινοτομίες του θεσμού των Environmental Awards, μας μίλησε η Κωνσταντίνα Σκαναβή, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων και καθηγήτρια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σχετικά με την ανάγκη των νέων κατηγοριών και πως αυτές διαμορφώθηκαν, μας μίλησε ο Κώστας Μάντζιος, Συντονιστής της κριτικής επιτροπής, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ποιες είναι οι βασικές και πιο σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες της φετινής διοργάνωσης;
Κ.Σ.:
Αξιοποιούμε την τεχνολογία στη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα η επιτροπή αξιολόγησης να αποτιμά τις υποψηφιότητες και να συνεργάζεται διαδικτυακά, γεγονός που δίνει σημαντική ευελιξία στα μέλη της επιτροπής όσον αφορά στο χρόνο και χώρο. Μετά τη μεγαλειώδη περσινή τελετή απονομής των βραβείων, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου ώστε να αξιολογήσει τα insights των πολλών υποψηφιοτήτων που είχαν υποβληθεί, τα οποία αφού καταγράφηκαν, αποτέλεσαν οδηγό για τις κατηγορίες του 2014.

Πώς κρίνετε μέχρι στιγμής την υποδοχή των Environmental Awards από τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση και πώς αξιολογείτε τις υποψηφιότητες που ήδη έχουν υποβληθεί;
Κ.Σ.:
Από τις μέχρι στιγμής υποβληθείσες υποψηφιότητες, είδαμε ότι περίπου το 78% έγινε από νέες εταιρείες, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στην περσινή διοργάνωση. Αυτό το γεγονός μας χαροποίησε πολύ, γιατί κατ’ αρχήν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να θέσουν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και πρωτοβουλίες στον ευγενή ανταγωνισμό αυτού του θεσμού. Και ακόμη γιατί σημαίνει ότι επιτυγχάνονται συνολικά οι στόχοι αυτών των βραβείων. Σχετικά με τον πυλώνα Β, διαπιστώνουμε ότι το κλίμα στο δημόσιο τομέα έχει αλλάξει και υπάρχει πλέον έντονο ενδιαφέρον, πράγμα που αναδεικνύεται από τις ατομικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει εργαζόμενοι από ΟΤΑ, φορείς δημόσιας υγείας, αλλά ακόμη και από υπουργεία!

Ποια πιστεύετε ότι είναι η συνεισφορά του θεσμού στα οφέλη των επιχειρήσεων, αλλά και στο περιβάλλον;
Κ.Σ.:
Τα Environmental Awards έρχονται να αξιολογήσουν, να επιβραβεύσουν και να αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που υποστηρίζουν έμπρακτα ότι η λήψη μέτρων είναι σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Επιπλέον συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων/οργανισμών και ενθαρρύνουν στην αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων/οργανισμών και είναι σημαντικός αρωγός των νικητών στην προβολή, προώθηση και αξιοποίηση των προσπαθειών τους για το περιβάλλον.

Εχουμε διεύρυνση των κατηγοριών αλλά και θέσπιση νέων βραβείων. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται και σε ποια ανάγκη απαντούν οι αλλαγές αυτές;
Κ.Μάντζιος:
Φέτος αντιμετωπίσαμε τις κατηγορίες βραβείων ακόμη πιο δημιουργικά και δώσαμε έμφαση στις πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις που σχεδίασαν και υλοποιούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της αειφορίας και της πράσινης οικονομίας (green Spin-off Companies). Aκολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις για το περιβάλλον, ενσωματώσαμε και κατηγορίες που επιβραβεύουν επιχειρήσεις για τις επιτυχημένες πρακτικές στη διαχείριση και μείωση των εκπομπών που προκύπτουν από την παραγωγική/λειτουργική τους διαδικασία ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για την αποτελεσματική μείωσή τους (Climate Change). Ακόμη νέα, δυναμική κατηγορία είναι αυτή που επιβραβεύει επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της αειφορίας με σκοπό τη διαχείριση/ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική/λειτουργική τους διαδικασία, καθώς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Sustainable Business). Η νέα ιδιαίτερα δημοφιλής φετινή κατηγορία είναι αυτή που αναδεικνύει επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, με στόχο την προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην ευρύτερη κοινωνία (Environmental CSR). Σε κάθε περίπτωση οι φετινές κατηγορίες προσαρμόστηκαν σε ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα. Tα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα βραβεία υποστηρίζουν το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Τελετή Απονομής Βραβείων: 18 Δεκεμβρίου 2013).

Το site για την ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων θα παραμείνει ενεργό και θα δέχεται συμμετοχές μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013!
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας γίνονται ηλεκτρονικά στο www.environmentalawards.gr

Κριτική Επιτροπή
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι εντελώς ανεξάρτητα και έχουν επιλεγεί με κριτήριο τις περιβαλλοντικές και τεχνικές γνώσεις τους, το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, καθώς και τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευσή τους.
Δρ Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
Πάνος Αγερίδης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής, Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ ΠΥ), ΕΕΔΕ
– Αλέξανδρος Γιαννέλος, Πρόεδρος, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης
– Δρ Γιώργος Ζαλίδης, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– Δρ Αντώνης Κοκόσης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
– Δρ Κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πρώην Πρόεδρος Ε.Ο.ΑΝ.
– Κώστας Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής.