Τη διενέργεια διεθνή διαγωνισμού για την αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων δρομολογεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρίαση του ενέκρινε την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα του έργου «παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/τροποποίησης λογισμικού, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων και μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών, στα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του ΕΟΠΥΥ», μέσω της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα το υλοποιήσει. Η σύμβαση θα έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες – μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης- ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.