Στην κοινοπραξία «ΟΤΕ – Office Line» ανέθεσε ο ΕΟΠΥΥ, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ, το έργο για την «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού υποδομών με τεχνολογίες cloud computing και συναφείς υπηρεσίες». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, η Cosmos Business Systems και η ένωση εταιρειών «Byte -Active Computer Systems». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού (hardware) καθώς και του λογισμικού συστήματος σε 116 σημεία παρουσία του ΕΟΠΥΥ (περιφερειακές διευθύνσεις, παραρτήματα και φαρμακεία).

Το hardware περιλαμβάνει: σταθμούς εργασίας, εξυπηρετητή active directory, network switches, εκτυπωτές laser, σαρωτές, σταθμούς εργασίας υψηλών επιδόσεων, φορητούς υπολογιστές διαχείρισης δεδομένων, φορητούς υπολογιστές για εσωτερική χρήση, οθόνες επιδόσεων, σκληρούς δίσκους Network Array Storage (NAS), σκληρούς δίσκους 1TB, Solid State Disks (SSD), Network Array Storage (NAS) server enclosure, USB flash storage, USB flash storage encrypted και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους.

Το λογισμικό περιλαμβάνει: software συστήματος σταθμών εργασίας, λογισμικό προστασίας από ιούς, λογισμικό SaaS (exchange on line, Office 365, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Apps for Enterprise, Enterprise Mobility + Security E3), και Azure Credits.

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ:

  • Για την άμεση αναβάθμιση/επέκταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε αυτό να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης των συναλλασομένων με τον Οργανισμό.
  • Για την εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ στις εφαρμογές Ολοκληρωμένων Περιφερειακών Συστημάτων – ΕΟΠΥΥ καθώς και στη διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
  • Για την υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογών ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ οι οποίες απαιτούν αυξανόμενα resources ώστε να δουλεύουν ικανοποιητικά.
  • Πρόσθετος σκοπός του έργου είναι η προμήθεια υποδομών με τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και συναφών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ορθής λειτουργίας των εν λόγω υποδομών. Με τη χρήση τεχνολογιών cloud computing, ο Οργανισμός εξοικονομεί πόρους από την αγορά και συντήρηση λογισμικού, τη συντήρηση ακριβών εξυπηρετητών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων.