Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην UniSystems την 3η εκτελεστική σύμβαση στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο για το έργο «Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκταση λειτουργικότητας ΟΠΣ».

Συνοπτικά, αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει δύο τμήματα, τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών (Σύστημα Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών) και τις υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου. Η 3η εκτελεστική σύμβαση αποτελεί τμήμα μιας συμφωνίας πλαισίου τριετούς διάρκειας, την οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει κατακυρώσει στις Intrasoft International και UniSystems.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κάθε φορά που ο ΕΟΠΥΥ κάνει μια επέκταση ή προκηρύσσει ένα διαγωνισμό για νέες εφαρμογές, τρέχει μια εσωτερική διαγωνιστική διαδικασία, όπου συμμετέχουν αποκλειστικά οι δύο εταιρείες καταθέτοντας τις προσφορές τους – από τις οποίες κάθε φορά επιλέγεται η καλύτερη, με σύναψη εκτελεστικής σύμβασης. Σημειώνεται η κατακύρωση της 3ης εκτελεστικής σύμβασης έγινε στις 416.180 ευρώ.