Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το πρώτο σκέλος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να έχει παραδοθεί έως τον ερχόμενο Ιούνιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ενημερωτικό της δελτίο η διοίκηση της Επιτροπής, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο του 2019 η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή ήταν παραμελημένη και ανεπαρκής. Σχολιάζει ενδεικτικά ότι δεν υπήρχε λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικής διαχείρισης εγγράφων, ενώ το αρχείο των υποθέσεων της Επιτροπής δεν ήταν πλήρως ψηφιοποιημένο. Επιπλέον, δεν υπήρχε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα project management, η ιστοσελίδα της ήταν παρωχημένη και τα ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου ήταν πολύ περιορισμένα με ορισμένα εξ αυτών να υπολειτουργούν, ενώ δεν υπήρχε ακόμα καμία στρατηγική επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Επιτροπής, το σχέδιο που εκπονήθηκε για την ψηφιακή της μετάλλαξη ξεκίνησε από την επισκευή και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το σκέλος αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και θα παραδοθεί σε δύο φάσεις, τον ερχόμενο Μάιο και τον Ιούνιο.

Τηλε-διαβούλευση
Επιπλέον, η Επιτροπή είναι πλέον σε θέση να οργανώσει τηλε-διαβουλέυσεις μέσω ενός προηγμένου συστήματος που ανέπτυξε και το οποίο θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στη τηλεδιαβούλευση που οργανώνει για την κλαδική e-commerce στις αρχές Μαϊου.

Είσοδος στα big data
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ακόμα ότι θα συμμετάσχει σε προγράμματα χρησιμοποίησης Big Data, σε συνεργασία με την EBRD και την ΕΑΑΔΗΣΥ, και επίσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή. Η Επιτροπή έχει σχηματίσει ομάδα εμπειρογνωμόνων data scientists και οικονομετρών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που την υποστηρίζει στην εφαρμογή data analytics σε διάφορες πτυχές του έργου της.