Αύξηση του κύκλου εργασιών, περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και διεύρυνση των πωλήσεων στον εκπαιδευτικό χώρο, με την «υποσημείωση» ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, εκτιμά η διοίκηση του ομίλου Quest ότι θα επιτύχει ο Έπαφος, μέσα στην χρονιά που διανύουμε. Βασικό στοιχείο αισιοδοξίας αποτελεί το συνολικό συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρείας, που ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ, με εκτίμηση για ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των έργων εντός του 2024.

Να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά η εταιρεία αύξησε τα έσοδά της και στις δύο κατηγορίες που εστιάζει: περίπου 37% ήταν η αύξηση στα τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται ως υπηρεσία (SaaS) και περίπου 50% ήταν η αύξηση στις υπηρεσίες, τόσο στο custom development όσο και στις τεχνικές υπηρεσίες. Ο κυριότερος τομέας των πωλήσεων της εταιρείας παραμένει
ο χώρος της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

  • Η οικογένεια της ολοκληρωμένης SaaS πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς οργανισμούς «4School», σημείωσε πωλήσεις περίπου 600.000 ευρώ, με υλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» του RRF. Σημαντικό μέρος αυτών των πωλήσεων αφορούσε καινούριους πελάτες.
  • Υλοποιήθηκε το 20% σύμβασης ύψους 5,92 εκατ. για την εγκατάσταση των διαδραστικών συστημάτων σε σχολικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας,
    με τον Έπαφο ως υπεργολάβο του αναδόχου.
  • Υλοποιήθηκε, αποκλειστικά, από την εταιρεία η προμήθεια εξοπλισμού σε σχολεία για το υπουργείου Παιδείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και για τον Διόφαντο σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
  • Επίσης το 2023 ολοκληρώθηκε (με εργολαβία) η υλοποίηση των εργαστηρίων της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Υλοποιήθηκε για λογαριασμό του αναδόχου το έργο «1821», που αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής σε ισάριθμα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Οι προοπτικές
Εκτός του εκπαιδευτικού τομέα, η πλατφόρμα SVA, λογισμικό ως υπηρεσία SaaS, που πωλείται αποκλειστικά σε ένα μεγάλο call center, σημείωσε αύξηση πωλήσεων 18%. Σταθερές, με αυξητικές τάσεις, ήταν και οι υπόλοιπες πωλήσεις σε σταθερούς πελάτες της Έπαφος σε όλους τους τομείς είτε εκπαιδευτικών οργανισμών είτε της υπόλοιπης αγοράς. Εντός του 2024, αύξηση πωλήσεων αναμένεται επίσης, στα δύο βασικά SaaS προϊόντα της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, σ το 4Schools εκτιμάται αναλογική αύξηση με τα προηγούμενα χρόνια (εξαιρείται το 2023 όπου υπήρχαν τα vouchers του Προγράμματος των ψηφιακών εργαλείων) κυρίως λόγω των επαναληπτικών πωλήσεων στην υφιστάμενη πελατεία. Τέλος, στο SVA εκτιμάται αύξηση της τάξεως του 20%, κυρίως λόγω μεγέθυνσης της δραστηριότητας του κύριου πελάτη.