Η ΚτΠ προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης, τον οποίο χτες είχε κηρύξει ως άγονο.

Το έργο αφορά σε ένα σύνολο από εργασίες ψηφιοποίησης, ανάπτυξης ψηφιακών διαδικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών και εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και του συνόλου των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1.675.105 ευρώ, με Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.847.678,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.