H Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποιεί το όραμα για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη.
Η ορθή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ένταξή τους στις καθημερινές συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι μονόδρομος για όποια χώρα θέλει να προσφέρει ευημερία και πρόοδο στους πολίτες της και ευκαιρίες ανάπτυξης στην επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα. Έχει αναληφθεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο, όχι μόνο σχετικά με την ψηφιοποίηση, αλλά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα πολύ απαιτητικά, έργα με προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά διέπουν οριζόντια το ελληνικό Δημόσιο. Όλος αυτός ο συντονισμός σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται από την ΚτΠ χωρίς να έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ορόσημο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Στόχος μας και το 2024 παραμένει η ενίσχυση του ψηφιακού και ευέλικτου χαρακτήρα του κράτους, ώστε να εμπεδωθεί μια στέρεη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επικεντρωνόμαστε, λοιπόν, στο επόμενο και βασικό στάδιο που είναι η επίτευξη των στόχων τους οποίους εξυπηρετεί η στρατηγική της εταιρείας. Στόχοι που δεν είναι άλλοι από την επιτυχή υλοποίηση έγκαιρα και αποτελεσματικά των μεγάλων ψηφιακών έργων, τους οποίους σχεδίασε και προκήρυξε σε καίριους τομείς της ελληνικής κοινωνίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η ΚτΠ.

Κινούμαστε δυναμικά για να επεκτείνουμε παντού και για όλους τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στην κορυφή των ψηφιακών μας παρεμβάσεων είναι η Δικαιοσύνη και η Υγεία. Με το εμβληματικό και σύνθετο έργο του E-Justice, που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της απονομής της, αλλά και η τηλεϊατρική που αναμένεται να καλύψει όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Προχωράμε εντατικά τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov ERP), την ενιαία ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (CRM), όπως και σειρά μικρότερων έργων με αντικείμενο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό δημοσίων φορέων. Πολύ σημαντική είναι και η υλοποίηση των έργων που αφορούν στην ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων Cloud υποδομών, καθώς και την προμήθεια -για πρώτη φορά- υπηρεσιών Public Cloud για λογαριασμό του Δημοσίου. Επίσης, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που καταβάλλουν η Κυβέρνηση και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφαλίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση των συστημάτων cyber security κρίσιμων υποδομών των φορέων του υπουργείου, με στόχο να φτιάξουμε μια πολύ πιο ασφαλή Ελλάδα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναφέρεται στη ριζική αλλαγή και την εξέλιξη των οργανισμών, των κοινωνιών και της οικονομίας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Η επιτυχής προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές απαιτεί στρατηγική σκέψη, επενδύσεις σε τεχνολογία και εκπαίδευση, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον ψηφιακό τομέα. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας προχωράμε αποφασιστικά σ’ αυτή την κατεύθυνση και συνεχίζουμε με τη δύναμη που αντλούμε από την ίδια την κοινωνία.