Η Πληροφορική μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για κάθε σύγχρονη εταιρεία, αποτελώντας το καλύτερο αντίδοτο για τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

H οικογένεια Σαρακάκη, έχοντας εμπειρία και βαριά κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα γνώση και δυναμισμό νέας γενιάς, υποστηρίζει την άποψη ότι η περίοδος της οικονομικής ύφεσης που περνάμε είναι κατάλληλη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που θα απορροφήσουν κρίσιμους πόρους και, κυρίως, θα μειώσουν την αβεβαιότητα για την πορεία των επιχειρήσεων. Η αβεβαιότητα και η «απειλή» μπορούν να μετατραπούν, με επενδύσεις σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας και μέσα από τη Διαδικασία Ανασχεδιασμού των Διαδικασιών , σε ευκαιρία για επανατοποθέτηση της επιχείρησης με ανανεωμένους όρους στο χώρο ανταγωνισμού της. Ο Ομιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα , την καινοτομία και την τεχνολογία ως βασικούς άξονες για την έγκαιρη και διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της εποχής και, σίγουρα, η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διεργασία αυτή.

Reengineering
Παρά την υφιστάμενη ύφεση, η οποία έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται , ο ΟΕΣ επένδυσε σε νέες τεχνολογίες και, προετοιμάζοντας το μέλλον του, προχώρησε σε reengineering όλων των διαδικασιών του. Στόχος της επένδυσης ήταν η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στο κλάδο του automotive industry, με άμεσο όφελος την υιοθέτηση των best practices της αγοράς.

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε η νέα αναπτυξιακή μας πλατφόρμα ήταν: * Καταξιωμένο διεθνές προϊόν με ανταγωνιστικό ROI. * Roadmap προϊόντος που να εμπνέει σιγουριά για το μέλλον με επενδύσεις σε τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις. * All in one λύση σε σύγχρονη πλατφόρμα. * Λύση ευέλικτη με εκτεταμένη οριζόντια λειτουργικότητα. * Να υποστηρίζει σε βάθος την πληθώρα των διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων του ΟΕΣ. * Να καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές των 20+ brands που εκπροσωπούμε. * Να καλύπτει όλα τα operations του device/πλαισίου, από τη δημιουργία του έως και την απόσυρσή του, “Cradle to Grave”, ακολουθώντας τα βήματα: διαδικασίες εργοστασίου, μεταφορά και διανομή , presales και πώληση μέσω των εκθέσεων, After Sales υποστήριξη. * Να μειώνει την πολυπλοκότητα. * Να περιορίζει το λειτουργικό κόστος. * Να παρέχει γρήγορη & αξιόπιστη άντληση της πληροφορίας.

Η νέα αναπτυξιακή πλατφόρμα και το νέο ERP ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις/προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του ΟΕΣ, τόσο στη λειτουργία του οργανισμού, όσο και στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Συνέβαλε τα μέγιστα στο reengineering των διαδικασιών και ενσωμάτωσε όλες τις νέες απαιτήσεις και τάσεις της αγοράς στους δομικούς πυλώνες του business: MRP & Forecasting, Forecast to Stock, Order to Cash και After Sales. Καλύφθηκαν όλες οι οικονομικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις. Δημιουργήθηκε με προσοχή το νέο B2B portal του ομίλου με έμφαση στη λειτουργικότητα , στην ευχρηστία και την πληροφόρηση του dealer, ανοίγοντας νέες διόδους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες/συνεργάτες. Αναπτύχθηκαν, έτσι, ευέλικτα και σύγχρονα εργαλεία BI , δίνοντας την ευκαιρία στη Διοίκηση για γρήγορες στρατηγικές αποφάσεις.

Ευθυγραμμίζοντας το ΙΤ με την επιχειρηματική ανάπτυξη
Η Διοίκηση του ΟΕΣ δεν ενστερνίζεται καθόλου την παλιά σχολή σκέψης για το ΙΤ, ότι δηλαδή αυτό είναι ένα αναπόφευκτο και υποχρεωτικό κέντρο κόστους για τον αυτοματισμό κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών της. Αντιθέτως, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην Πληροφορική, η διοίκηση του Ομίλου την αντιλαμβάνεται ως ένα πανίσχυρο εργαλείο παραγωγικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Με διάθεση για εκσυγχρονισμό, καινοτομία και βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας, υλοποίει νέα στρατηγικά έργα που υποστηρίζουν καλύτερα το business και ενισχύουν την ευθυγράμμιση του ΙΤ με την επιχειρηματική στρατηγική.

Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου εφαρμόζει με επιτυχία e-shop ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (www.webparts.gr), eMarketplace ασφαλιστικών προϊόντων (www.iasfalia.gr) και Virtualization. Επίσης, για το 2014 έχει προγραμματίσει την υλοποίηση των εξής projects: cloud computing, UC, Integrated Marketing Management και Human Resources Management.