Πάνω από 95% η κάλυψη 4G

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες για την περίοδο σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +4% ετησίως, στα 128,6 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17,5% ετησίως, στα 34,2 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ και εκτιμά ότι το έτος θα κλείσει με επενδύσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές κινητού δικτύου, έχοντας ήδη επιτύχει κάλυψη 4G πάνω από 95%, το πλάνο της Wind είναι μεσοπρόθεσμα να επιτύχει κάλυψη έως 99%. Παράλληλα επεκτείνεται η ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών με στόχο για το τέλος του 2019 την επίτευξη κάλυψης περίπου 70% στις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί.