Στις 8 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης που φέρει τον τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)», μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στην κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (70%)- InDigital (15%) – AMCO (15%)». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 37,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων και θα απλοποιήσει την καθημερινότητα της πόλης.

Στο έργο περιλαμβάνεται:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ERP, βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, διαχείρισης καυσίμων, επιχειρηματικής ευφυΐας, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας.
  • η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος τηλεματικής με λειτουργικότητες ενημέρωσης επιβατών.
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου σύγχρονου ενιαίου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου.

Η σύμβαση που υπεγράφη προβλέπει την κατασκευαστική περίοδο για συνολικό διάστημα 12 μηνών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για πέντε έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Να σημειωθεί ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης της περιόδου συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για επιπλέον 5 χρόνια.