Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το Virtualization συνεισφέρει στην απελευθέρωση της χωρητικότητας των data center περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ή υπηρεσία.

Στην εν λόγω έρευνα της Uptime Intelligence ερωτήθηκαν περισσότερα από 250 διευθυντικά στελέχη, που εξειδικεύονται στο IT και στα data center και συγκεκριμένα στις τεχνολογίες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ζήτηση των data center. Το Virtualization αναφέρθηκε κατά 51 τοις εκατό και το public cloud μόνο κατά 32 τοις εκατό. Αυτό αποτελεί μια έκπληξη, καθώς υπήρχε η προσδοκία πως το cloud θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ένα 40 τοις εκατό των ερωτηθέντων είπαν πως η συμπίεση στο virtual machine (VM) αυξάνει το νούμερο των VM ανά διακομιστή, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις σε χωρητικότητα.

Μια προειδοποίηση προς τους διαχειριστές, ωστόσο: Τα οφέλη της χωρητικότητας του Virtualization, άπαξ και αξιοποιηθούν, μπορεί να έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Ένα τρίτο των ερωτηθέντων είπε πως το Virtualization βοήθησε αρχικά, αλλά δεν αποτελεί πλέον υπολογίσιμο παράγοντα στην μείωση της απαιτούμενη χωρητικότητας. Τα επίπεδα Virtualization είναι πλέον πολύ υψηλά σε πολλούς οργανισμούς, με νούμερα που ξεπερνάνε το 90 τοις εκατό.

Κάποιοι διαχειριστές υιοθετούν μια μέθοδο Virtualization, γνωστή ως containers εφαρμογών. Συγκεκριμένα ένα 23 τοις εκατό των ερωτηθέντων δηλώνουν πως χρησιμοποιούν containers και περίπου ένα τέταρτο από αυτούς που χρησιμοποιούν ή σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν containers αναμένουν αυξημένη μείωση του αποτυπώματος του φυσικού τους διακομιστή. Το Virtualization έχει αποδειχτεί μια επαναστατική λύση για την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζοντας δυνατότητες που δεν θα ήταν εφικτές σε φυσική υποδομή. Θα εξετάσουμε μερικούς από τους πόρους με τους οποίους επωφελούνται οι επιχειρήσεις από τις virtual υποδομές.

  1 Μείωση του κόστους του hardware εξοπλισμού

Οι περισσότεροι από τους διακομιστές εντός ενός καθαρά φυσικού περιβάλλοντος πρακτικά υπολειτουργούν αξιοποιώντας μόνο ένα 5-15% του δυναμικού τους. Εφαρμόζοντας Virtualization προσεγγίσεις επιτυγχάνεται μια πιο αποδοτική αξιοποίηση των hardware υποδομών, καθώς πλέον ένας φυσικός διακομιστής μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά VM. Συγκεκριμένα, το 2011 η IDC ανέφερε μια μείωση της τάξης του 40% στα κόστη των hardware και software λύσεων για τα τμήματα πληροφορικής που υιοθέτησαν στρατηγικές server Virtualization.

  2 Ταχύτερος εφοδιασμός και ανάπτυξη των διακομιστών

Χάρη στο server Virtualization, ο εφοδιασμός και η ανάπτυξη μπορούν να ολοκληρωθούν εντός μερικών λεπτών, επιτρέποντας την αντιγραφή ενός εγκατεστημένου VM, χωρίς να χρειαστεί να υποστείτε τις ώρες αναμονής και τα κόστη που συνήθως απαιτούνταν για την εγκατάσταση ενός καινούργιου φυσικού διακομιστή. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν πλέον σε virtual περιβάλλον ήδη ανακλούν με αρνητική χροιά την διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας, την αναμονή για την παραλαβή του διακομιστή και εν συνεχεία τις ώρες που απαιτούνταν για την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών.

Αθροιστικά το χρονικό εύρος και το κόστος αυτών των διαδικασιών είναι ιδιαίτερα υπολογίσιμα, συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης συνδεσμολογίας των καλωδίων για τον αυξανόμενο αριθμό φυσικών διακομιστών. Το Virtualization των data center είναι σχεδόν απαραίτητο για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ολοένα και αυξανόμενο πλήθος δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

  3 Σημαντική βελτίωση της αποκατάστασης της λειτουργίας μετά από κάποια βλάβη

Ίσως το μεγαλύτερο όφελος του server Virtualization είναι η ικανότητα μεταφοράς ενός VM από τον έναν διακομιστή στον άλλον εύκολα και με ασφάλεια. Η δημιουργία αντιγράφων για τα κρίσιμα δεδομένα θα πραγματοποιείται γρήγορα και αποδοτικά καθώς η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει, χωρίς κόπο, αντίγραφα της ιστοσελίδας. Οι περισσότερες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για το Virtualization επιχειρήσεων περιέχουν λογισμικά που βοηθάνε στην αυτοματοποίηση των εφεδρικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας βλάβης.

Το λογισμικό επιτρέπει, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα εφεδρικό σύστημα ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης (μπορείτε να το σκεφτείτε σαν ένα «σχέδιο διαφυγής» σε περίπτωση που το data center βρεθεί σε κίνδυνο). Αν συμβεί μια καταστροφή σε ένα data center, η υποδομή είναι ήδη εδραιωμένη, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για μια γρήγορη και ασφαλή αποκατάσταση. Κάτι που με τους φυσικούς διακομιστές θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

  4 Μείωση του ενεργειακού κόστους

Μεταξύ των προτερημάτων του server Virtualization, η μετάβαση από τους φυσικούς διακομιστές στα VM, επιτρέπει την συγχώνευση τους σε λιγότερους φυσικούς διακομιστές. Ως αποτέλεσμα αυτού υπάρχει μια σημαντική μείωση στα ψυκτικά και τα ενεργειακά κόστη. Σύμφωνα με το VMware, η συγχώνευση των διακομιστών μειώνει τα ενεργειακά κόστη έως και 80%. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους διακομιστές χωρίς αυτό να επηρεάσει τις εφαρμογές ή τους χρήστες.

  5 Αύξηση της παραγωγικότητας

Η ύπαρξη λιγότερων φυσικών διακομιστών σημαίνει πως θα μειωθούν και οι απαιτήσεις συντήρησης και διαχείρισης.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, εφαρμογές που παλιότερα απαιτούσαν έως και δύο ημέρες για να ενεργοποιηθούν, ολοκληρώνονται πλέον εντός μερικών λεπτών. Έτσι το προσωπικό έχει περισσότερο χρόνο να διαθέσει σε πιο παραγωγικές δράσεις, όπως την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, την μείωση του κόστους και την αύξηση των εσόδων.

  6 Πιο ασφαλείς εφαρμογές

Σε μια προσπάθεια αύξησης της ασφάλειας, οι τεχνικοί του IT συνήθως προτείνουν την απομονωμένη λειτουργία των εφαρμογών και των προγραμμάτων. Αν ένα malware καταφέρει να εισχωρήσει στο σύστημα, μέσω ενός κενού στο λογισμικό ασφαλείας, τότε θα είναι προτιμότερο να παραμείνει περιορισμένο, ώστε το κακόβουλο λογισμικό να μην έχει την δυνατότητα να επεκταθεί. Το Virtualization μπορεί να τοποθετήσει τις εφαρμογές σε απομονωμένους χώρους, όπου τους επιτρέπεται μόνο μια ελάχιστη χρήση των πόρων του συστήματος, μειώνοντας τις πιθανότητες να επεκταθούν και σε άλλα μέρη του.

  7 Μεγαλύτερος χρόνος ζωής του τεχνολογικού εξοπλισμού

Οι ίδιες λειτουργίες που απομονώνουν εφαρμογές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κατάλληλα προσαρμοσμένων ψηφιακών χώρων, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία των παλαιότερων προγραμμάτων. Αν στην επιχείρηση σας χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό που δεν είναι συμβατό με τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα, το Virtualization επιτρέπει να χτίσετε ένα VM μικρής κλίμακας εξοπλισμένο με όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργία του επιθυμητού προγράμματος. Σε αυτόν το ψηφιακό χώρο, οι εφαρμογή θα είναι πιο ασφαλής, θα χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους, και θα παραμένει απομονωμένη από τα άλλα νέα προγράμματα.

Επίσης, πέρα από τα προγράμματα, το Virtualization προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο ζωής και στα παλιότερα τμήματα του hardware.

Με το Virtualization οι υπολογιστές των εργαζομένων χρειάζονται μόνο το hardware που απαιτείται για την λειτουργία ενός ψηφιακού παραθύρου προς το ισχυρό VM και η πλειοψηφία των επεξεργασιών λαμβάνει χώρα στον διακομιστή. Συνεπώς οι απαιτήσεις από το hardware είναι μειωμένες και ο εξοπλισμός μπορεί να παραμείνει λειτουργικός για περισσότερα χρόνια.


Λάθη κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα VM
Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα ψηφιακά περιβάλλοντα εμπεριέχει τις δικές της προκλήσεις. Μπορείτε να αποφύγετε μερικά από τα τυπικά λάθη και δημιουργήστε με ασφάλεια αντίγραφα των VM.

Για να επιτύχετε υψηλότερη αποτελεσματικότητα στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των VM, εξασφαλίστε πως η εφαρμογή που εκτελεί το backup αξιοποιεί πλήρως τα ποικίλα οφέλη που παρέχονται από την Virtualization αρχιτεκτονική.

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των VM μπορεί να παρουσιάσει όμως κάποιες επιπλοκές. Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη. Στη συνέχεια παρατίθενται τέσσερα γεγονότα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στο backup, όπως και στις πρακτικές για την επίτευξη της βέλτιστης ασφάλειας των δεδομένων.

  1 Μην κάνετε αντίγραφα ασφαλείας μέσω του πρόσθετου λειτουργικού συστήματος.

Το να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας μέσω του πρόσθετου λειτουργικού συστήματος αποτελεί ένα σύνηθες λάθος όταν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας στα VM. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιούν προγράμματα εγκατεστημένα στο πρόσθετο λειτουργικό σύστημα για να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας στα VM. Ενώ φαινομενικά λειτουργεί, πρακτικά είναι ανεπαρκές διότι το Virtualization επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στο επίπεδο του πρόσθετου λειτουργικού συστήματος και στο επίπεδο του φυσικού hardware. To πρόσθετο λειτουργικό σύστημα δεν έχει άμεση πρόσβαση στο φυσικό hardware όπου βρίσκονται τα δεδομένα, οπότε ένα πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εντός του πρόσθετου λειτουργικού συστήματος πρέπει να περάσει μέσα από το Virtualization επίπεδο για να φτάσει στα δεδομένα του VM.

Αυτή η μέθοδος προκαλεί περιττή χρήση των πόρων στον κυρίου συστήματος και, αν πολλαπλά προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας λειτουργούν παράλληλα, μπορεί να προκληθεί συμφόρηση και ως εκ τούτου μείωση της απόδοσης.

  2 Τα στιγμιότυπα του VM δεν αποτελούν αντίγραφα ασφαλείας.

Μέσω της δημιουργίας ενός στιγμιότυπου του VM αποθηκεύεται η κατάσταση του, τη χρονική στιγμή που πάρθηκε το στιγμιότυπο. Επιπλέον, με τη δημιουργία πολλαπλών στιγμιότυπων παρέχονται περισσότερα από ένα σημεία επαναφοράς μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε. Ενώ αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως μια πρωταρχική μέθοδος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των VM.

Ένα πρόβλημα με τα στιγμιότυπα των VM είναι πως, άπαξ και βρεθείτε σε ένα προηγούμενο στιγμιότυπο, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο παρόν. Η παρούσα κατάσταση του VM σας χάνεται και μπορείτε να επιστρέψετε μόνο σε προηγούμενα στιγμιότυπα. Τα στιγμιότυπα επίσης δεν είναι χρήσιμα για την επαναφορά μεμονωμένων αρχείων επειδή μπορούν να επαναφέρουν μόνο την πλήρη εικόνα του VM πίσω στην επιλεγμένη κατάσταση. Τα στιγμιότυπα των VM μπορούν επίσης να παρουσιάσουν και άλλα προβλήματα διότι τείνουν να επεκτείνονται: Κάθε στιγμιότυπο είναι ένας ξεχωριστός φάκελος που μεγαλώνει καθώς αποθηκεύονται σε αυτόν δεδομένα, και η ύπαρξη πολλών στιγμιότυπων μπορεί να κάνει τα data stores σας να ξεμείνουν από χώρο στον δίσκο. Τα στιγμιότυπα είναι χρήσιμα ως δευτερεύοντες βραχυπρόθεσμοι μέθοδοι αποθήκευσης ή ως ad hoc backups, αν χρειάζεται να επιστρέψετε μόνιμα σε μια προηγούμενη κατάσταση, όπως κατά την εφαρμογή ενημερώσεων ή κατά την αναβάθμιση εφαρμογών.

  3 Προγραμματίστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας προσεκτικά.

Τα VM μοιράζονται τους πόρους του host, και οι hosts μοιράζονται τις αποθηκευτικές συσκευές. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για ένα VM είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα έντονη από άποψη πόρων.

Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία στον διαμοιρασμό των πόρων μεταξύ του host και των VM. Ενώ η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο ψηφιακό επίπεδο μειώνει την κατανάλωση πόρων των VM, η κατανάλωση πόρων παραμένει υψηλή για τον host και τις αποθηκευτικές συσκευές.

Για να αποφύγετε τέτοια θέματα θα μπορούσατε να προγραμματίσετε τις δράσεις σας έτσι ώστε να περιορίσετε την εκτέλεση ταυτόχρονων διαδικασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των VM σε κάθε host και στα κοινά data stores.

Οι host συνήθως μοιράζονται τα ίδια data stores, εντός του εικονικού περιβάλλοντος και οι συμφορήσεις που προκύπτουν από πολλά ταυτόχρονα backup των VM σε ένα συγκεκριμένο data store θα επηρεάσουν όλους τους hosts στους οποίους λειτουργούν VM.

Παρομοίως, αν εκτελείται συγχρόνως backup σε πολλά VM στον ίδιο host, θα δημιουργηθεί συμφόρηση. Θα πρέπει να προγραμματίζετε τα backup σας προσεκτικά για να σιγουρευτείτε πως πραγματοποιούνται με έναν ισορροπημένο τρόπο που δεν δημιουργεί προβλήματα στον διαμοιρασμό πόρων.

  4 Μην αφήσετε τους backup server να ασφυκτιούν για πόρους.

Οι backup servers λειτουργούν σαν αντλίες: τα δεδομένα διαβάζονται από μια πηγή, πάνε στον backup server και μετά στέλνονται από τον backup server στην κατάλληλη συσκευή. Ο όγκος που ο backup server μπορεί να διαχειριστεί καθορίζεται από τους πόρους που του ανατίθενται, και όσο περισσότεροι πόροι είναι διαθέσιμοι, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να αντλήσει δεδομένα.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για το VM μπορεί να επιβαρύνει πολύ τους βασικούς και τους backup storage πόρους, καθώς και το δίκτυο, αλλά το backup περιλαμβάνει περισσότερες διαδικασίες από την απλή μεταφορά αρχείων από το σημείο Α στο σημείο Β. Για να επιτύχει ο backup server τη μέγιστη ταχύτητα μεταγωγής, χρειάζεται να έχει επαρκείς πόρους για την αποφυγή πιθανής συμφόρησης σε οποιοδήποτε σημείο. Θα πρέπει να παρακολουθείται η κατανάλωση πόρων του backup server.

Στην πράξη είναι καλύτερα για έναν backup server να έχει πολλούς πόρους αντί για λίγους. Αν αυτοί οι πόροι εξαντληθούν, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο backup server θα χρειαστεί περισσότερους. Εξασφαλίζοντας πως ο backup server έχει τους πόρους που χρειάζεται, μπορείτε να είσαστε βέβαιοι πως αντλεί δεδομένα με την μέγιστη ταχύτητα και συνεπώς μειώνει τον χρόνο λειτουργίας των backup παραθύρων.

Λοιπές μορφές Virtualization και χρησιμότητα
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το server Virtualization αποτελεί μέρος της ζωής των περισσότερων IT admins, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών Virtualization που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε.

Όλα τα είδη του Virtualization έχουν τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό: την αποδόμηση ενός υλικού στοιχείου σε διακριτά μέρη μέσω της χρήσης κάποιου λογισμικού. Τα σημερινά data center πραγματοποιούν και διαφορετικού τύπου Virtualization πέρα από τον γνωστό server Virtualization.

Τι συμβαίνει λοιπόν με τους άλλους τύπους Virtualization που οι admins συναντάνε αυτές τις μέρες; Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικούς από αυτούς.

 • Network Virtualization

Το network Virtualization αξιοποιεί τις διαθέσιμες πηγές ενός δικτύου και διαιρεί το εύρος ζώνης (bandwidth) σε διακριτά κανάλια. Προσφέρει, συνεπώς, πρόσβαση σε κάθε κανάλι ξεχωριστά και επιτρέπει να διαθέσετε τα κανάλια της επιλογής σας σε συγκεκριμένες συσκευές σε πραγματικό χρόνο. Το network Virtualization υπόσχεται την βελτίωση της ταχύτητας, της διαθεσιμότητα και της ασφάλειας των δικτύων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δίκτυα που χρειάζεται να υποστηρίξουν απρόβλεπτες αυξομειώσεις των επιπέδων χρήσης.

Το network Virtualization μπορεί να ελαφρύνει το φόρτο που σχετίζεται με τη διαχείριση του δικτύου σας μέσω της αυτοματοποίησης πολλών εργασιών. Επιπλέον, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία κεντρικά, να προσθέσετε ή να αναδιανείμετε μέσα αποθήκευσης και να μοιράσετε ή να επανατοποθετήσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο μεταξύ των διακομιστών, αναλόγως την εκάστοτε ανάγκη.

 • Storage Virtualization

Το storage Virtualization χρησιμοποιεί ένα λογισμικό για να εντοπίσει τον φυσικό αποθηκευτικό χώρο πολλαπλών συσκευών και να τον ενώσει σε κάτι που προσομοιάζει έναν κοινό αποθηκευτικό χώρο που οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε αυτόν τον κοινό χώρο από μια κεντρική κονσόλα.

Τα οφέλη του storage Virtualization περιλαμβάνουν την απλοποιημένη διαχείριση των ετερογενών τύπων αποθήκευσης, τα μειωμένα κόστη του hardware και την αυξημένη απόδοση και αξιοπιστία.

 • Application Virtualization

Με το application Virtualization, μια εφαρμογή τρέχει ξεχωριστά από τη συσκευή που έχει πρόσβαση σε αυτήν. Το application Virtualization επιτρέπει να εγκαθιστάτε, να ενημερώνετε και να αναβαθμίζετε μόνο μια έκδοση κάθε εφαρμογής αντί να πραγματοποιείτε την ίδια διαχειριστική διαδικασία πολλές φορές.

Η πιο κοινή προσέγγιση στο application Virtualization είναι η server based προσέγγιση, στην οποία η εφαρμογή τρέχει σε ένα VM (είτε στο data center είτε σε μια άλλη υπηρεσία hosting).