Διανύουμε μια περίοδο όπου η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας και, παρόλο που έχει αναγνωριστεί η σημασία και η σοβάρότητά της, η επιχειρησιακή συνέχεια δεν βρισκόταν ποτέ στην αιχμή της τεχνολογίας.

Δραστηριοποιούμαστε σε ένα πολύ περίπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές απειλές εξακολουθούν να υπάρχουν, όμως καλούμαστε πλέον να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας με πιο ανθεκτικά πλάνα για να ανακάμψει γρήγορα και αποτελεσματικά από κρίσεις και νέες απειλές.

Digital Transformation
Στην κορυφή των τάσεων που αλλάζουν την πορεία της επιχειρησιακής συνέχειας είναι αναμφισβήτητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που βρίσκεται στον πυρήνα των στρατηγικών σχεδίων όλων των μεγάλων οργανισμών, με σκοπό να γίνουν πιο καινοτόμοι, πιο δυναμικοί, πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί.

Αφενός, ο μετασχηματισμός αυτός θα φέρει νέες τεχνολογίες και υποδομές που σαφώς επηρεάζουν και μεταβάλλουν ριζικά τον σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας και αφετέρου, γεννάει μια ευκαιρία για αυτήν. Μια ευκαιρία να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη στην καρδιά αυτού του μετασχηματισμού, μια ευκαιρία να χτίσει με καινοτόμο τρόπο μια πιο ανθεκτική επιχείρηση, και μια ευκαιρία να εξασφαλίσει σημαντικότερο μερίδιο του εταιρικού προϋπολογισμού, δημιουργώντας αποτελεσματικότερες διαδικασίες και πλάνα.

Cyber
Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που αλλάζει συνεχώς τα πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας είναι ο κίνδυνος επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.  Όσο παρατηρούμε τις επιχειρήσεις να μεταβαίνουν στον ψηφιακό χώρο, οι κυβερνοαπειλές (επιθέσεις, απάτες αλλά και παραβιάσεις δεδομένων) παραμένουν στην κορυφή όσον αφορά τις απειλές στις οποίες είναι εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις αυτές γίνονται πιο συχνές, αλλά και πιο εξελιγμένες – πρόσφατες περιπτώσεις έχουν επιδείξει πόσο δυνητικά καταστροφικές μπορούν να αποβούν.

Ως απειλή σίγουρα είναι η πιο σημαντική που θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός, αλλά ταυτόχρονα και η πιο δύσκολη, καθώς αλλάζει τόσο γρήγορα το τοπίο, αποτελώντας μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για να θωρακίσει τα δεδομένα και τα συστήματά του, αλλά και για να προγραμματίσει τις πραγματικές επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν οι κυβερνοεπιθέσεις.

Compliance
Η εφαρμογή του GDPR επηρεάζει και την επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς ο κανονισμός ζητά ρητά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Πολλοί οργανισμοί δεν έχουν εντάξει τις απαιτήσεις του GDPR στην επιχειρησιακή συνέχεια,  όμως είναι απαραίτητο να γίνει ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένοι και να μη διατρέχουν κίνδυνο παραβίασης του κανονισμού και επιβολής προστίμων.