Δεκτή έγινε από το εφετείο Πειραιά η αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 106 για την Μάρακ Ηλεκτρονική.

Οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους, η οποία θα αρχίσει από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ενώ οι απαιτήσεις των προμηθευτών θα περιοριστούν κατά 50% και θα εξοφληθούν ατόκως, με περίοδο χάριτος δύο ετών. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εν προκειμένω το ΙΚΑ ΤΣΕΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ, θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους και οι τράπεζες θα λάβουν ολόκληρη την απαίτηση τους, επίσης μετά από ένα χρόνο. Οι όροι αυτοί θα έχουν ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες.