Επιμένει στις τεχνολογικές επενδύσεις  το Latsco Family Office Ψήφο «εμπιστοσύνης» στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας εξακολουθεί να δίνει το επενδυτικό ταμείο της οικογένειας της Μαριάννας Λάτση, Latsco Family Office. Η τελευταία κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαράξει το Latsco Family Office αναφορικά με τις επενδύσεις στις εταιρείες τεχνολογίας είναι η συμμετοχή του, με μειοψηφικό ποσοστό στη Neuropublic, εταιρεία που αναπτύσσει πληροφορικά συστήματα και υπηρεσίες με έμφαση στον τομέα της γεωργίας. Nα σημειωθεί πως στο κεφάλαιο της εταιρείας έχει εισέλθει ήδη από το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς, με την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου 5%.

«Με τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία, το Latsco Family Office γίνεται συνοδοιπόρος μας στο συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινήσαμε το 2003 στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι χαρά και τιμή μας να έχουμε μετόχους τόσο το Latsco Family Office όσο και την Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε η διευθύνουσα Σύμβουλος της Neuropublic, Ρόζα Γαργαλάκου. «Η επένδυση στη Neuropublic, μας εισάγει σε ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο και μας προσφέρει την ευκαιρία της ενεργής συμμετοχής στην επίτευξη μιας σειράς εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων όπως είναι η περιβαλλοντική προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργία μιας νέας γενιάς αγροτών σε μια αναγεννημένη ύπαιθρο, η αναβάθμιση της αγροδιατροφικής αλυσίδας και η παραγωγή ποιοτικότερων τροφίμων», ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος  του Latsco Family Office Δημήτρης Αφεντούλης.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό ταμείο συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση, τον Απρίλιο του 2021, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Obrela Security Industries, της ελληνικής εταιρείας, που δημιουργήθηκε το 2009 από τους Γιώργο Πατσή και Γιώργο Δάγλα και δραστηριοποιείται στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον το 2018 το Latsco Family Office εισήλθε στην ESA Security Solutions, η οποία δραστηριοποιείται στις επανδρωμένες φυλάξεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Πέραν όμως από τις από τις απευθείας επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, συμμετέχει και στο Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός, μέσω του οποίου αποκτά συμμετοχές σε διάφορες startups.


Η Neuropublic στα σημεία
Κύκλος εργασιών 2022: 5.436.893 ευρώ   2021: 6.439.528 ευρώ
Κέρδη μετά από φόρους   2022: 456.923 ευρώ   2021: 630.944 ευρώ