Η ΕΕΤΤ, σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων, που αναπαράγουν ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με την αδειοδότηση παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (ψηφιακής τηλεόρασης), για την ακρίβεια της ενημέρωσης των πολιτών και προς αποσαφήνιση των νομικών και πραγματικών δεδομένων επισημαίνει ότι προέβη στη διενέργεια Διεθνούς, ανοιχτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ευρυεκπομπής.

Ουσιώδες στοιχείο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όπως και κάθε πλειοδοτικού Διαγωνισμού, αποτελεί η τιμή εκκίνησης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι διαφύλαξε, στο μέγιστο βαθμό, το δημόσιο συμφέρον διότι η τιμή εκκίνησης καθορίστηκε, μετά από εισήγηση από ειδική ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΕΤΤ, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην ΕΕ.

Εν συνεχεία, η διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε διασφάλισε χωρίς περιορισμούς το δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου να υποβάλει προσφορά, και πέτυχε να θέσει τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος των κατοίκων ακόμα και της πιο απομακρυσμένης περιοχής στην Ελλάδα στην ψηφιακή τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Οι ισχυρισμοί που αναπτύσσονται στα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι η ΕΕΤΤ όφειλε να ματαιώσει τον Διαγωνισμό επειδή ουσιαστικά μετείχε μόνον ένας υποψήφιος στερούνται κάθε νομικής βασιμότητας, καθώς από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει η υποχρέωση ακύρωσης μίας διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω της συμμετοχής ενός υποψηφίου. Τέλος, η μη κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον μοναδικό πλειοδότη υποψήφιο θα ισοδυναμούσε με αθέτηση από την ΕΕΤΤ των κανόνων της Διακήρυξης που η ίδια θέσπισε.