Μια καινοτόμο υποδομή- βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής- για την ανίχνευση αθέμιτων πρακτικών έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρόκειται για την πλατφόρμα HCC Economic Intelligence Platform, «καρπός» συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, ομάδας εμπειρογνωμόνων που συντόνιζε ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βασίλης Βασσάλος και της εταιρείας Waprly. Η νέα πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε χτες κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης, έχει στόχο την εύκολη και αποτελεσματική συλλογή, επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση (στατιστική, αλγορίθμους μηχανικής μάθησης) δεδομένων για πολλαπλούς κλάδους της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να εντοπίζει φαινόμενα καταχρηστικών ενεργειών, παράνομων συμπράξεων (καρτέλ) και νοθεύσεων.

Οι πηγές δεδομένων

Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιάννης Λιανός οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν δεδομένα χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αθηνών (ΟΚΑΑ), τα προγράμματα «Διαύγεια» και Taxis, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Σε δεύτερη φάση, όπως σημείωσε, θα προστεθούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Πέρα από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, στην πλατφόρμα θα ενσωματωθεί μηχανισμός σάρωσης (screening) που θα επιτρέπει τη γρήγορη και βασισμένη στις πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία «προτεραιοποίηση» των υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έπονται επενδύσεις σε Big Data και AI

Στόχος είναι η πλατφόρμα να συμπεριλάβει περισσότερα δεδομένα και από άλλες πηγές, έτσι ώστε να αυξηθεί η κάλυψη, ενώ παράλληλα όπως επισημάνθηκε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε σειρά έργων με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Big Data για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Να σημειωθεί πως έχει ήδη ολοκληρωθεί μια διαδικασία ροής δεδομένων (data pipeline) που υποστηρίζει την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και την υψηλή χωρητικότητα δεδομένων για μελλοντική κλιμάκωση μέσω της υποδομής Jupiter (Data Engineering).