Στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της, που θα της επιτρέψουν τη διάγνωση και την πρόληψη προβλημάτων σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της ελληνικής επικράτειας, προχώρα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακόμα ένα υποέργο της Πράξης που αφορά στην ανάπτυξη ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια και εγκατάσταση:

– Eνός πλήρως λειτουργικού σταθερού σταθμού για εποπτεία, ραδιογωνιομέτρηση και γεωεντοπισμό σημείου εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων HF (ΣΣΡHF) σε γεωγραφική θέση, που θα υποδειχθεί από την ΕΕΤΤ.

– Mίας υπολογιστικής μονάδας στο κέντρο ελέγχου των γραφείων της ΕΕΤΤ με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (hardware).

– Tεσσάρων αμφίδρομων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων για τη διασύνδεση του ΣΣΡHF με τα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΤ στην Αθήνα.

– Λογισμικού ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης σημάτων λήψης.

 

Υπογραφή συμβάσεων με NetScope Solutions και Vector Technologies

Κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την υλοποίηση του Συστήματος Εποπτείας Φάσματος, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε την υπογραφή δύο νέων, ξεχωριστών, συμβάσεων για την «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων». Η πρώτη σύμβαση, αξίας 145.500 ευρώ, υπεγράφη με τη NetScope Solutions και η δεύτερη, αξίας 111.500 ευρώ, με την Vector Technologies.

Αντικείμενα των παραπάνω συμβάσεων είναι:

– η προμήθεια υπερσύγχρονων, ιδιαίτερα ελαφριών και ευέλικτων δεκτών εποπτείας φάσματος (συμπεριλαμβανομένων κεντρικών μονάδων, εξειδικευμένων κεραιοσυστημάτων, παρελκομένων), με τους οποίους το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΕΤΤ θα εντοπίζει με ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια το συγκεκριμένο σημείο από όπου προκαλείται οποιαδήποτε παρεμβολή,

– η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.

Υπογραμμίζεται ότι οι δέκτες αυτοί θα ενταχθούν και θα αξιοποιηθούν άμεσα στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΤΤ.